O nas

Kancelaria Adwokacka służy pomocą prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy doradztwo na każdym etapie postępowania, kompleksowość świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Główne obszary praktyki Kancelarii to prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i prawo spadkowe, odszkodowania, windykacja długów, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo administracyjne i inne. Obsługa prawna obejmuje m. in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie oraz opiniowanie pism i umów, a także reprezentowanie Klientów przed sądami, urzędami oraz innymi instytucjami na terenie całego kraju.

Zespół

Kancelarię tworzy zespół wyspecjalizowanych prawników, co zapewnia wszechstronność i profesjonalizm świadczonych usług oraz możliwie największe dostosowanie do potrzeb Klienta.

adwokat
Adrianna Borowiecka

adwokat
Mariusz Niedziałkowski

Kancelaria współpracuje z notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami majątkowymi, co zapewnia kompleksowość świadczonych przez nas usług prawnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania oraz wyjaśnimy szczegóły ewentualnej współpracy.

Oferta

dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy wszelkie usługi z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w zakresie spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, dochodzenie należności, upadłość konsumencką, realizację umów, zasiedzenie oraz innych związanych z nieruchomościami. 

Prawo rodzinne

Specjalizując się w prawie rodzinnym, Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o rozwód, separację, ustalenie władzy rodzicielskiej, alimenty, ustalenie opieki nad dzieckiem i kontaktów rodziców oraz dziadków z dzieckiem, a także podział majątku wspólnego.

Prawo spadkowe

W ramach prawa spadkowego świadczymy wszelkie usługi prawne z zakresu dziedziczenia majątku. Są to m.in. sprawy związane z testamentem, zachowkiem, działem spadku, stwierdzeniem nabycia spadku, czy wydziedziczeniem.

Prawo karne

W sprawach karnych Kancelaria udziela pomocy na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym (m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, zamianę kary, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, czy wydanie wyroku łącznego).

Prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych to jedna ze specjalizacji naszej Kancelarii. Zajmujemy się m.in. windykacją należności, sporządzaniem oraz opiniowaniem umów, a także reprezentacją Klientów przed sądami i urzędami administracyjnymi.

Prawo pracy

W ramach usług z zakresu prawa pracy nasza Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w pracy lub w drodze do pracy oraz w innych sporach, jak również sprawy o nawiązanie, zmianę, rozwiązanie stosunku pracy, mobbing, dyskryminację, czy molestowanie.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka adwokat Adrianna Borowiecka
NIP: 731-203-43-89 | REGON: 385052642.

nr rachunku bankowego: 38 1050 1461 1000 0097 2322 7832 (ING)

Formularz kontaktowy

W razie jakichkolwiek pytań, do Państwa dyspozycji pozostaje również formularz kontaktowy.

Porady prawne
ON-LINE

W celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu oferujemy świadczenie pomocy prawnej on-line, która może polegać w szczególności na uzyskaniu porady lub opinii prawnej, opracowaniu projektu pisma procesowego lub umowy bez konieczności osobistego spotkania się z adwokatem.

Aby uzyskać usługę prawną on-line:

Jeżeli Klient zdecyduje się zlecić Kancelarii prowadzenie sprawy, uiszczona opłata za usługę on-line podlegać będzie zaliczeniu na poczet wynagrodzenia.
Kancelaria zastrzega sobie prawo zadawania dodatkowych pytań.
Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka