KANCELARIA ADWOKACKA

adwokat Adrianna Borowiecka

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Główne obszary praktyki Kancelarii to prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i prawo spadkowe, odszkodowania, windykacja długów, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo administracyjne i inne. Obsługa prawna obejmuje m. in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie oraz opiniowanie pism i umów, a także reprezentowanie Klientów przed sądami, urzędami oraz innymi instytucjami na terenie całego kraju.

Zespół

Kancelarię tworzy zespół wyspecjalizowanych prawników, co zapewnia wszechstronność i profesjonalizm świadczonych usług oraz możliwie największe dostosowanie do potrzeb Klienta.

adwokat
Adrianna Borowiecka

adwokat
Kinga Romanowska

adwokat
Mateusz Lesiak

Kancelaria współpracuje z notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami majątkowymi, co zapewnia kompleksowość świadczonych przez nas usług prawnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania oraz wyjaśnimy szczegóły ewentualnej współpracy.

Oferta

dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Prawo cywilne

Odszkodowanie, zadośćuczynienie, ochrona dóbr osobistych, dochodzenie należności, rozliczenie konkubinatu, najem, dzierżawa, pożyczka, darowizna, umowa dożywocia, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opiekuna, upadłość konsumencka, umowy, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu oraz inne.

Prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, windykacja należności, sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentacja przed sądami, urzędami i innymi instytucjami oraz inne.

Prawo karne

Reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę oraz inne organy, reprezentowanie przed sądem, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego oraz inne.

Prawo pracy

Odszkodowanie, zadośćuczynienie za wypadek w pracy lub w drodze do pracy oraz w innych sporach, nawiązanie, zmiana, rozwiązanie stosunku pracy, mobbing, dyskryminacja, molestowanie oraz inne.

Prawo rodzinne

Rozwód, separacja, władza rodzicielska, alimenty, ustalenie opieki nad dzieckiem i kontaktów rodziców oraz dziadków z dzieckiem, podział majątku wspólnego małżonków oraz inne.

Prawo spadkowe

Dziedziczenie, testament, zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie oraz inne.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka adwokat Adrianna Borowiecka
NIP: REGON: ….

nr rachunku bankowego: ……………….

Formularz kontaktowy

W razie jakichkolwiek pytań, do Państwa dyspozycji pozostaje również formularz kontaktowy.

Porady prawne ON-LINE

W celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu oferujemy świadczenie pomocy prawnej on-line, która może polegać w szczególności na uzyskaniu porady lub opinii prawnej, opracowaniu projektu pisma procesowego lub umowy bez konieczności osobistego spotkania się z adwokatem.

Aby uzyskać usługę prawną on-line należy:
Jeżeli Klient zdecyduje się zlecić Kancelarii prowadzenie sprawy, uiszczona opłata za usługę on-line podlegać będzie zaliczeniu na poczet wynagrodzenia.
Kancelaria zastrzega sobie prawo zadawania dodatkowych pytań.
Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka