Alimenty na dziecko a związek partnerski

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Czy w związku partnerskim można domagać się alimentów na dziecko od partnera? Czy bez małżeństwa można domagać się alimentów od byłego partnera?

Są to pytania, które niekiedy budzą wątpliwości. Do płacenia alimentów na rzecz dzieci zobowiązani są natomiast ich rodzice, bez względu na fakt, czy byli/są małżeństwem, czy pozostają w związku, czy się rozstali/rozwiedli.

W związku partnerskim, w którym partnerzy posiadają wspólne, małoletnie dzieci obowiązują te same zasady, jak przy orzekaniu alimentów przy rozwodzie.

 

Obowiązek alimentacyjny może polegać zarówno na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie dziecka, jak i na płaceniu ustalonej kwoty przez rodzica do tego zobowiązanego (najczęściej tego, z którym dziecko nie zamieszkuje).

 

Co jednak, jeżeli partnerzy/byli partnerzy nie są w stanie dojść do porozumienia w zakresie wysokości alimentów? Co, jeżeli któryś z nich nie łoży dobrowolnie na dziecko?

W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. Pozew ten nie podlega opłacie sądowej.

Trzeba w nim wskazać konkretną kwotę alimentów, której żądamy oraz właściwie go uzasadnić.

W tym celu warto już wcześniej zbierać dowody w postaci faktur, rachunków, paragonów, potwierdzających wydatki ponoszone na dziecko. Po obliczeniu wysokości kosztów utrzymania dziecka, należy zaproponować wysokość alimentów, które płacić ma drugi rodzic. Będzie on mógł się do niego ustosunkować w trakcie postępowania i wskazać własną kwotę, którą uważa za uzasadnioną. Co do zasady obowiązek alimentacyjny rodzice ponoszą po połowie, jednak w przypadku, w którym dziecko mieszka tylko z jednym z nich, drugie powinno ponosić koszty jego utrzymania w stopniu nieco wyższym.

 

Stanowisko w sprawie sądowej warto odpowiednio przygotować i uzasadnić, opisać okoliczności faktyczne, wymienić uzasadnione potrzeby i koszty utrzymania i wychowania dziecka, a także odnieść się do możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica zobowiązanego do alimentów. Dobrze jest przedstawić również inne dowody, które pozwolą sądowi uznać nasze stanowisko za uzasadnione i zasądzić właściwą kwotę alimentów.

 

W trakcie postępowania o alimenty możliwe jest także złożenie tzw. wniosku o zabezpieczenie, który pozwala – w przypadku jego właściwego uargumentowania i wykazania – na orzeczenie przez sąd o obowiązku płacenia alimentów jeszcze przed wydaniem wyroku.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii alimentów, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka