MĄŻ/ŻONA NIE ZGADZA SIĘ NA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Co robić, kiedy mąż/żona nie zgadza się na rozdzielność majątkową (intercyzę)?

Czy można „zmusić” męża/żonę do ustanowienia rozdzielności majątkowej (zawarcia intercyzy)?

Czy można ustanowić rozdzielność majątkową w sądzie?

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Czy intercyzę można sporządzić tylko u notariusza?

  

Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz w niniejszym artykule.

 

Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność ustawowa małżeńska. Oznacza to, że dochodzi do powstania majątku wspólnego małżonków (którzy oprócz niego mogą posiadać także majątki osobiste).

 

Najczęściej do zmiany powyższego ustroju finansowego dochodzi jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Możliwe jest w tym celu sporządzenie u notariusza tzw. intercyzy, która ustanawia między małżonkami rozdzielność majątkową. W praktyce wiąże się to z tym, że posiadają oni wyłącznie majątki osobiste (bez majątku wspólnego), a każde z nich ponosi własną (co do zasady samodzielną) odpowiedzialność za ewentualne długi.

 

Zdarza się jednak, że konieczność ustanowienia rozdzielności majątkowej powstanie już po zawarciu związku małżeńskiego. Najczęściej są to sytuacje, w których jeden z małżonków trwoni majątek wspólny, nie przyczynia się do jego zwiększania, popada w długi, czy małżonkowie zaprzestają wspólnego pożycia, jednak nie doszło (jeszcze lub w ogóle) do orzeczenia między nimi separacji lub rozwodu.

 

Jak ustanowić rozdzielność majątkową (spisać intercyzę) po zawarciu małżeństwa?

Jeśli na taki ustrój wyrażają zgodę oboje małżonkowie, to również można w tym celu udać się do notariusza i sporządzić stosowną umowę małżeńską.

 

Co, jeżeli małżonek nie zgadza się na rozdzielność majątkową (intercyzę)?

Wówczas jedyną możliwością jest droga sądowa. W tym celu należy skierować do sądu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

 

Jak napisać pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Należy pamiętać, że w celu uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, nie jest wystarczające samo jego wniesienie. Sąd może bowiem pozew taki oddalić.

Konieczne jest zatem odpowiednie jego uargumentowanie, przedstawienie i zgłoszenie odpowiednich dokumentów oraz innych dowodów itp. Tylko wówczas możliwe będzie orzeczenie o tej kwestii przez sąd. Strona przeciwna (pozwany współmałżonek) może bowiem wnosić o oddalenie powództwa i wykazywać, że sądowe orzeczenie rozdzielności majątkowej jest bezzasadne.

 

Czy można ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Co do zasady, rozdzielność majątkowa zostaje ustanowiona z dniem określonym w wyroku sądowym. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą niż dzień wniesienia pozwu, szczególnie jeśli małżonkowie żyli oddzielnie.

Możliwe jest więc orzeczenie rozdzielności nawet na długi czas wstecz. Również jednak w tym przypadku niezbędne jest przekonanie sądu o zasadności takiego rozstrzygnięcia.

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach dotyczących rozdzielności majątkowej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka