Co musi zawierać testament, żeby był ważny?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

O tym, jak napisać testament, żeby był ważny i skuteczny, jak również, czy testament zawsze trzeba spisać u notariusza oraz jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowego sporządzenia testamentu, dowiesz się w niniejszym wpisie.

 

Testament powinien zostać sporządzony w jednej z form, które przewidują obecne przepisy. Brak zachowania któregokolwiek z jego koniecznych składników, może natomiast skutkować jego nieważnością.

 

Podstawowe rodzaje testamentów:

  •  własnoręczny,
  • notarialny,
  • urzędowy (allograficzny).

 

Oprócz powyższych, występują także testamenty szczególne (tj. mogące zostać spisane tylko w wyjątkowych okolicznościach). Zalicza się do nich testament ustny, podróżny i wojskowy.

 

Najczęściej sporządzanymi testamentami są jednak testamenty własnoręczne i notarialne.

Każdy z nich może mieć taką samą moc prawną. Należy jednak pamiętać o zawarciu w nim (zwłaszcza przy własnoręcznym spisywaniu testamentu) wszystkich niezbędnych kwestii.

 

Najbardziej wiarygodnym i w praktyce najtrudniejszym do podważenia jest testament notarialny. Notariusz ma bowiem obowiązek odmówić jego sporządzenia, jeśli poweźmie wątpliwości co do np. stanu świadomości testatora.

Z kolei największą zaletą testamentu własnoręcznego jest możliwość spisania go w dowolnym momencie i miejscu, bez żadnych kosztów z tym związanych. Napisanie testamentu własnoręcznego nie wyklucza również późniejszej możliwości sporządzenia testamentu notarialnego (nawet o tej samej treści).

 

O czym trzeba pamiętać pisząc testament własnoręczny?:

– napisanie testamentu w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę (a więc dla jego skuteczności, nie może on zostać spisany np. na komputerze),

– podpisanie testamentu przez spadkodawcę pod treścią testamentu oraz

– opatrzenie testamentu datą jego sporządzenia.

Wszystkie te wymogi muszą zostać spełnione łącznie.

 

Z powyższego wynika, że sporządzenie testamentu własnoręcznego nie powinno powodować większych trudności, jednak w praktyce często zdarza się, że niektóre jego konieczne elementy zostają pominięte albo niewłaściwie opisane. Nierzadko pojawiają się też późniejsze trudności z jego interpretacją, np. w sytuacji dokonania rozdzielenia posiadanych przez testatora składników majątkowych pomiędzy poszczególne osoby. Co do zasady, prawo polskie nie dopuszcza bowiem tzw. testamentów działowych.

W związku z tym, mimo wszystko, zawsze warto więc skorzystać z pomocy adwokata lub notariusza, dzięki czemu wola testatora może zostać po jego śmierci możliwie najpełniej zrealizowana.

 

Testament może posłużyć także do pozbawienia możliwości potencjalnych spadkobierców ewentualnego żądania zachowku od spadkobierców, którzy zostali wskazani w testamencie.

Może zawierać także inne rozrządzenia, w zależności od potrzeb.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach dotyczących sporządzenia testamentu i dziedziczenia, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka