Co robić, kiedy ktoś narusza nasze dobra osobiste?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sąsiad zakłóca spokój? Ktoś utrudnia Ci życie, normalne funkcjonowanie? Narusza Twoją prywatność? Robi Ci na złość? W inny sposób narusza Twoje dobra osobiste?

 

Są to sytuacje, które zdarzają się w życiu codziennym. Ktoś celowo stara się dokuczyć drugiej osobie, podejmując działania, które może nie stanowią przestępstwa, ale potrafią istotnie uprzykrzyć życie.

 

Nasza sfera osobista to natomiast tzw. dobra osobiste, które podlegają ochronie zarówno konstytucyjnej, jak i ustawowej (art. 23 i nast. kodeksu cywilnego).

Jako przykłady dóbr osobistych najczęściej wymienia się zdrowie, wolność, dobre imię, godność osobistą, tajemnicę korespondencji, prawo do prywatności, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, wynalazczą, a także życie prywatne i intymne, czy kult pamięci osoby zmarłej.

Katalog ten jest katalogiem otwartym, co znaczy, że występować mogą także inne dobra osobiste, które również – w razie ich naruszenia – będą podlegały ochronie.

 

Co robić, kiedy ktoś narusza nasze dobra osobiste?

Pierwszym krokiem jest wezwanie takiej osoby do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Dla celów dowodowych najlepiej zrobić to w formie pisemnej. Warto już wówczas poinformować taką osobę o tym, że w przypadku braku zaprzestania powyższego, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową.

 

Co robić, jeżeli pisemne wezwanie do zaniechania naruszania dóbr osobistych nie podziałało?

Kolejnym krokiem może być złożenie w sądzie pozwu i „ukaranie” w ten sposób osoby, która uprzykrza nam życie.

 

Jakie roszczenia przysługują w przypadku naruszania dóbr osobistych?

W zależności od okoliczności faktycznych sprawy mogą to być żądania:

  • naprawienia szkody
  • zadośćuczynienia
  • usunięcia skutków naruszenia,
  • złożenia odpowiedniego oświadczenie (np. przeprosin, przyznania się do winy itp.),
  • zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Wysokość zadośćuczynienia za naruszanie dóbr osobistych

Przy ocenie, jaka suma jest odpowiednia tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, bierze się pod uwagę rodzaj naruszonego dobra oraz charakter, stopień nasilenia i czas trwania naruszeń i ujemnych przeżyć psychicznych spowodowanych tym naruszeniem.

Kwoty zadośćuczynienia za naruszanie dóbr osobistych nie są jednoznacznie uregulowane. Odwoływać się należy się do podobnych spraw, o zbliżonym stanie faktycznym, w których sądy rozstrzygały kwestię jego przyznania.

 

Aby skutecznie dochodzić ww. roszczeń, warto więc odpowiednio przygotować swoją argumentację i dowody jeszcze na etapie przedsądowym. Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych lub/i pozew może pomóc przygotować adwokat.

 

Więcej na temat naruszania dóbr osobistych dowiesz się z posta:

https://adwokatborowiecka.pl/zadoscuczynienie-i-odszkodowanie-za-naruszenie-dobr-osobistych/

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z naruszeniem dóbr osobistych, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka