Co zrobić, gdy rodzic nie wyraża zgody na wyrobienie dziecku paszportu?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Co do zasady do wyrobienia paszportu dla dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców posiadających pełnię władzy rodzicielskiej, przy czym może być to także zgoda w formie pisemnej z poświadczonym przez notariusza lub organ paszportowy podpisem.

 

Kiedy zgoda drugiego rodzica na wyrobienie dziecku paszportu nie jest wymagana? Czy zgodę na wydanie paszportu dziecku może wyrazić sąd?

Organ paszportowy wydaje paszport bez zgody drugiego rodzica, gdy:

• drugi rodzic nie żyje,
• ojciec dziecka jest nieznany,
• na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została w określony sposób ograniczona.

Co należy więc zrobić, gdy żadna z tych sytuacji nie ma miejsca, a drugi rodzic (ojciec, matka) nie pozwala na wyrobienie dziecku paszportu?

Po pierwsze, można złożyć wniosek o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem sądu na wydanie paszportu.

Inną możliwością jest także złożenie wniosku o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców.

 

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy rodzic, który nie zgadza się na wyrobienie paszportu, posiada:

pełną władzę rodzicielską – wówczas wymagana jest jego zgoda lub zastępcze rozstrzygnięcie sądu,
ograniczoną władzę rodzicielską – wówczas należy sprawdzić, czy jego władza obejmuje także kwestie związane z wydawaniem paszportu,
czy jest pozbawiony władzy rodzicielskiej – wówczas jego zgoda nie jest potrzebna.

 

Zgoda sądu na wyrobienie dziecku paszportu

W praktyce, aby uzyskać zgodę sądu na wyrobienie paszportu dla dziecka, zastępującą odmowę drugiego rodzica, należy złożyć wniosek do sądu opiekuńczego. Istotne jest, aby właściwie uzasadnić w nim z jednej strony potrzebę posiadania przez dziecko paszportu, a z drugiej okoliczności (i ewentualnie wskazywane przyczyny) drugiego rodzica braku zgody na powyższe, a także uargumentować ich niezasadność.

Należy mieć jednak na uwadze, że uzyskanie zastępczej zgody sądu może mieć charakter jedynie doraźny (np. gdy zależy nam na stosunkowo szybkiej możliwości wyrobienia paszportu). Jeżeli bowiem drugi rodzic posiada określoną władzę rodzicielską, jego zgody może wymagać także sam wyjazd dziecka.
Jeżeli natomiast z jednym z rodziców jest znacznie utrudniony kontakt lub jego brak, warto również rozważyć ograniczenie bądź nawet pozbawienie go (w przypadku spełnienia ku temu przesłanek) władzy rodzicielskiej.

 

Opłata od wniosku o wyrażenie przez sąd zgody na wyrobienie dziecku paszportu wynosi obecnie 100 zł.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej (także drogą on-line) w sporządzeniu wniosku o wyrażenie zgody na wyrobienie dziecku paszportu, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka