Czy dorosłe dzieci muszą płacić alimenty na rzecz swoich rodziców?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz wychowania obciąża krewnych w linii prostej. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny ciąży zarówno na rodzicach względem dzieci, jak i na dzieciach względem rodziców.

 

Kiedy rodzic może domagać się alimentów od swojego dorosłego dziecka?
Aby rodzice mogli żądać od swoich dzieci alimentów, muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:
• niedostatek rodzica/rodziców,
• możliwości zarobkowo-majątkowe dzieci.

Niedostatek oznacza, że rodzice nie są w stanie zaspokoić swoich bieżących, uzasadnionych potrzeb.
Z kolei na możliwości zarobkowo – finansowe ich dzieci składają się: wynagrodzenie za pracę wraz z premiami, dodatki do wynagrodzenia, renta, emerytura oraz wszelkie inne dochody (np. z wynajmu mieszkania itp.).

 

W jaki sposób dzieci zobowiązane są do wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców?
Należy mieć na uwadze, że obowiązek alimentacyjny to nie tylko obowiązek płacenia określonych świadczeń na rzecz rodzica. Może być on bowiem wykonywany poprzez dostarczanie innej pomocy materialnej, np. żywności, ubrań, leków, czy opału zamiast określonej kwoty pieniężnej.

Rodzice mają przy tym możliwość wyboru dziecka, od którego zażądają alimentów. Mogą także wybrać wszystkie lub tylko część z nich (zazwyczaj będą to te dzieci, które znajdują się w najlepszej sytuacji finansowej).

 

Czy w każdej sytuacji Sąd orzeknie obowiązek alimentacji dzieci na rzecz rodziców?
Pomimo spełnienia ww. przesłanek do orzeczenia alimentów na rzecz rodziców, mogą wystąpić przypadki tzw. niegodności alimentacji.
Nierzadko bowiem mają miejsce sytuacje, w których z żądaniem alimentów od dzieci występują rodzice, którzy nie interesowali się nimi w przeszłości, opuścili je, zaniedbywali (np. poprzez picie alkoholu, prowadzenie nagannego trybu życia, świadome rezygnowanie z pracy).
W takiej sytuacji dziecko może powoływać się na nadużycie przysługującego rodzicom uprawnienia. Orzeczenie alimentów na ich rzecz w takim przypadku byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zawinione zachowania nie mogą bowiem prowadzić do tego, by dzieci, które doznały od swoich rodziców krzywdy były następnie zobowiązane do płacenia na ich rzecz alimentów tylko dlatego, że obowiązek ten wynika z pokrewieństwa.

 

Należy jednak pamiętać, że w postępowaniu o alimenty od dzieci na rzecz rodziców szczególnie istotne jest, aby już na samym jego początku (przykładowo w odpowiedzi na pozew o alimenty na rzecz rodziców od dzieci) właściwie przedstawić okoliczności, mogące stanowić podstawę do oddalenia powództwa, a także dowody na ich poparcie.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej (także drogą on-line) w sprawie o alimenty od dzieci na rzecz rodziców, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka