Czy mąż/żona może mi nie dać rozwodu?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Częstą „groźbą” padającą z ust małżonka, który nie chce wyrazić zgody na rozstanie jest to, że „nie da rozwodu”.

 

Czy w praktyce małżonek może nie zgodzić się na rozwód i wówczas sąd go nie orzeknie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak zgody jednego z małżonków na rozwód nie musi automatycznie oznaczać, że sąd go nie orzeknie.

 

Kiedy możliwe jest oddalenie powództwa o rozwód?

  • jeżeli wskutek niego mogłoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci
  • jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa zgody drugiego małżonka na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Oznacza to więc, że w praktyce brak zgody na rozwód nieczęsto może prowadzić do faktycznego oddalenia powództwa i nieorzeczenia go.

 

Kiedy rozwód może być niezgodny z dobrem dzieci?

Oczywistym jest, że w większości przypadków rozstanie rodziców, a więc rozpad rodziny, będzie powodowało negatywne konsekwencje dla dzieci. Aby jednak uznać, że wskutek rozwodu może ucierpieć ich dobro, należy wykazać znacznie dalej idące skutki.

Sąd bierze w tym wypadku pod uwagę m.in. wiek dzieci, stopień ich wrażliwości, wzajemne relacje w rodzinie i inne szczególne okoliczności. Sąd porównuje przy tym sytuację dziecka, jaka istniałaby, gdyby rozwodu nie orzeczono. Zdarza się bowiem, że kłótnie i częste napięcia między rodzicami również są sprzeczne z dobrem dzieci.

 

Kiedy orzeczenie rozwodu może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?

Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego najczęściej uznaje się sytuacje, w których wskutek rozstania małżonków jedno z nich doznałoby szczególnej krzywdy (nie tylko w postaci samego cierpienia na skutek rozstania partnerów).

Za takie przypadki uznaje się np. ciężką chorobę małżonka, wymaganie przez niego specjalnej opieki, czy pomocy materialnej.

 

Kiedy małżonka można uznać za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego?

Kwestia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego to zagadnienie bardzo obszerne. Zależy ona od konkretnego przypadku, wzajemnie układających się między mężem i żoną relacji, powodów ich faktycznego oddalenia się od siebie.

Nie zawsze jednak żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego prowadzi do braku możliwości orzeczenia rozwodu. Rozwód taki będzie bowiem możliwy w dwóch sytuacjach: gdy współmałżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (a więc nieuzasadniona, obiektywnie niewłaściwa).

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach dotyczących rozwodu, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka