Czy można odzyskać pieniądze za opłaconą wycieczkę po rezygnacji z niej w związku z koronawirusem?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wirusa COVID-19 coraz częściej pojawiają się wątpliwości, czy można odstąpić od umowy wycieczki, pomimo że organizator jej nie odwołał?
Problematyką tą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Stwierdził on, iż jeżeli odstąpienie od umowy imprezy turystycznej lub rozwiązanie jej pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, to jest ono skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.
Należy mieć jednak na uwadze, iż odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli klient biura podróży zdecydował się na przyjęcie w zamian vouchera do realizacji na poczet kolejnych wycieczek, planowanych w terminie roku od dnia, w którym miała się odbyć poprzednia impreza turystyczna.

 

Mimo powyższego, stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację wycieczki lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może przy tym żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

 

W przypadku braku uznania przez biuro podróży odstąpienia od umowy wycieczki i odmowy zwrotu wpłaconych przez klienta pieniędzy, istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu lub Rzecznika Konsumentów.

 

Stan prawny na dzień 15.05.2020 r.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej (także drogą on-line) w odzyskaniu pieniędzy za wpłaconą wycieczkę, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka