Czy na wyjazd za granicę z dzieckiem potrzebna jest zgoda drugiego rodzica?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie sytuacji dziecka – czy sytuacja prawna małoletniego została uregulowana prawnie?

Mimo tego, że wakacje kojarzą nam się beztroskim odpoczynkiem i spokojem, często wyjazd na wakacje może stanowić problem dla któregoś z rodziców. Zgodnie bowiem z regulacją zawartą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (art. 93 § 1).

 

Musisz wiedzieć, że …

ojciec/matka dziecka ma prawo nie wyrazić zgody na wyjazd dziecka za granicę.

 

Oczywiście nie chodzi tu o przypadki, w których władza rodzicielska ojca/matki została zawieszona albo został on/ona jej pozbawiony/pozbawiona, tudzież jest ograniczona (np. wyłącznie do decydowania o edukacji dziecka). W takich przypadkach drugi z rodziców może zabrać dziecko za granicę, nie pytając o zgodę rodzica, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub którego władza została ograniczona w sposób, który nie uwzględnia jego prawa do decydowania o wyjazdach zagranicznych.

Podstawa takiego stanu rzeczy wynika z treści art. 97§2 k.r.o., zgodnie z którym o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Sąd Najwyższy stwierdził przy tym, iż „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego” (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6.03.1985, sygn. akt III CRN 19/85).

 

Pamiętaj!

Jeśli strony (rodzice) nie mogą dojść do porozumienia, wówczas sprawę może rozstrzygnąć sąd opiekuńczy. Decyzja sądu w tym zakresie zastępuje zgodę rodzica, który sprzeciwia się wyjazdowi dziecka.

W tym celu należy złożyć wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka do sądu opiekuńczego (tj. sądu, w którego rejonie mieszka dziecko). Należy w nim przekonać sąd, że wyjazd ten będzie zgodny z dobrem dziecka, a brak zgody ojca/matki jest nieuzasadniony (a np. spowodowany wyłącznie konfliktem między rodzicami, czy próbą zrobienia sobie na złość). Inaczej narażamy się bowiem na jego oddalenie.

Opłata sądowa od wniosku wynosi obecnie 100 zł.

 

Z tych względów szczególnie istotne jest odpowiednie przygotowanie do sprawy, zgromadzenie argumentacji i dowodów, przemawiających za tym, żeby sąd zezwolił matce/ojcu na wyjazd za granicę razem z dzieckiem – pomimo niewyrażania na to zgody przez drugiego z nich.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w uzyskaniu zastępczej zgody sądu na wyjazd za granicę z dzieckiem, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka