Czy spadkobiercy zmarłego mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Czy w przypadku śmierci poszkodowanego roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowanie wygasa?

 

W przypadku śmierci powoda w toku sprawy sądowej o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zamiast niego roszczeń tych mogą dochodzić jego spadkobiercy. Jego śmierć nie oznacza więc, że nie będzie można dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Na wstępie zaznaczenia wymaga, iż roszczenie o zadośćuczynienie ma charakter osobisty, co oznacza, iż co do zasady nie podlega dziedziczeniu. Zgodnie z tą zasadą, w chwili śmierci powoda powinno więc wygasać.

Jest jednak wyjątek. Stosownie bowiem do treści art. 445 § 3 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców, gdy:

– zostało uznane na piśmie lub

– powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

 

Co, jeżeli zmarły miał kilku spadkobierców?

Jest to bardzo częsta sytuacja. Należy wówczas ustalić, w jakiej wysokości (w jakiej proporcji) każdemu z nich przysługuje ewentualnie zasądzone świadczenie.

Na ten temat wypowiedział się m.in. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (w wyroku z dnia 13.05.2015 r., sygn. akt I ACa 32/15). Wskazał on, iż „na podstawie przepisów o zobowiązaniach podzielnych spadkobierca również przed działem spadku może dochodzić przysługującego mu z tytułu dziedziczenia udziału w wierzytelności, której dłużnik obowiązany jest do spełnienia świadczenia podzielnego.”

Oznacza to, że spadkobiercy zmarłego mogą dochodzić w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie świadczeń podzielnych stosownie do przysługujących im udziałów w spadku.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka