Czy ubezpieczyciel może dochodzić od sprawcy zwrotu pieniędzy wypłaconych poszkodowanemu?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nierzadko okazuje się, że ubezpieczyciel po wypłaceniu poszkodowanemu ubezpieczonemu pieniędzy z ubezpieczenia zwraca się następnie do sprawcy szkody o zwrot tych środków (w ramach tzw. regresu).

 

Czy takie działanie jest dozwolone? Czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu kwoty, którą wypłacił w ramach ubezpieczenia? Czy mimo posiadania przez poszkodowanego ubezpieczenia i otrzymania przez niego odszkodowania można ponieść koszty szkody wyrządzonej innej osobie (w tym najczęściej np. zalania cudzego mieszkania, wypadku na drodze itp.)?

Pomimo braku istnienia w świadomości społecznej pojęcia i konsekwencji tzw. regresu ubezpieczeniowego, zasadą jest, że jeżeli dana osoba ze swojej “winy” spowodują szkodę, to może zostać zobowiązana do jej pokrycia, nawet gdy poszkodowany otrzymał odszkodowanie ze swojej polisy ubezpieczeniowej.

 

Może to rodzić pytanie, po co w takim razie ubezpieczenia tego typu, skoro i tak ostatecznie to sprawca szkody ponosi za nią odpowiedzialność?

Należy przede wszystkim zaznaczyć, że nie w każdej sytuacji to sprawca będzie zobowiązany do „wyrównania” tej szkody.

Przede wszystkim należy bowiem wykazać winę sprawcy w powstaniu szkody (zalania lokalu, kolizji itp.). Może się bowiem okazać, że ponosi ją nie np. właściciel lokalu, z którego nastąpiło zalanie innego, a firma remontująca lokal, która wskutek niedbalstwa doprowadziła do szkody innej osoby. Zdarza się, że odpowiedzialna będzie także np. administracja budynku, w której obowiązkach leży dbałość o konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej. Mają miejsce także sytuacje, w których winę ponosić będzie producent określonego sprzętu, najczęściej zmywarki, pralki itp., którego awaria spowodowała ww. szkody.

 

Poza tym, jak podkreśla Rzecznik Finansowy, roszczenia regresowe mogą być bardzo wysokie, dlatego warto posiadać swoją polisę odpowiedzialności cywilnej, która będzie chroniła przed finansowymi skutkami wyrządzonych z naszej winy szkód (w tym także roszczeniami regresowymi).

 

Zanim więc przystąpimy do zapłaty kwoty, której żąda od nas ubezpieczyciel, warto dokładnie zanalizować swoją sytuację i ewentualnie odwołać się od jego decyzji.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w analizie swojej sytuacji w związku z roszczeniem regresowym ubezpieczyciela, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka