Do kiedy należą się alimenty na dziecko? Czy alimenty wygasają automatycznie?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W pierwszej kolejności wskazać należy na mit, który ugruntował się w powszechnej świadomości. Nie jest bowiem prawdą, że alimenty automatycznie przestają obowiązywać wraz z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku (26, czy 25 lat), czy ukończenia edukacji.

Takie przepisy miały zostać wprowadzone do polskiego prawa. Do chwili obecnej nie weszły jednak w życie.

 

Zgodnie z art. 133 k.r.o., rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Rodzice mogą natomiast uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zdarza się bowiem, że dorosłe dziecko celowo podejmuje działania, które mają potwierdzać brak jego możliwości samodzielnego utrzymania się, podjęcia pracy (np. rozpoczynając kolejne kierunki studiów, nie kończąc ich itp.). Wówczas sąd może jednak uznać, że takie zachowanie  wyklucza możliwość dalszego otrzymywania alimentów od rodzica.

 

Co należy zrobić, żeby alimenty wygasły?

Obecnie rodzic pełnoletniego dziecka, by móc przestać płacić alimenty i nie obawiać się o ewentualną ich egzekucję komorniczą, musi wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Trzeba w nim właściwie uzasadnić, dlaczego obowiązek alimentacyjny na rzecz dorosłego dziecka powinien zostać zniesiony, przedstawić na poparcie swoich twierdzeń dowody i odpowiednio przygotować się do postępowania w sądzie. Od tego będzie bowiem zależało, czy sąd uwzględni nasze stanowisko.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w uchyleniu alimentów na dorosłe dziecko, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka