Dostałem nakaz zapłaty, co robić?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Wydanie przez sąd nakazu zapłaty możliwe jest w tzw. postępowaniu uproszczonym. Oznacza to, że sąd na podstawie samego pozwu o zapłatę i załączonych do niego dokumentów może uznać, że jest to wystarczające do stwierdzenia zasadności powództwa i zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda określonej kwoty pieniężnej. Nakaz zapłaty wydaje wówczas bez przeprowadzenia rozprawy, bez wzywania stron i przesłuchania pozwanego.

 

Czy to oznacza, że po otrzymaniu nakazu zapłaty muszę zapłacić kwotę w nim wskazaną?

Wydanie i doręczenie nakazu zapłaty nie powoduje automatycznie, że trzeba zapłacić podaną w nim należność. Bardzo ważne jest jednak zachowanie terminów.

Do nakazu zapłaty sąd załącza pouczenie, z którego pozwany może dowiedzieć się, jak i w jakim czasie odwołać się od nakazu zapłaty.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty można wnieść sprzeciw (gdy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu upominawczym) lub zarzuty (gdy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym). Oba te środki zaskarżenia stanowią odwołanie od wydanego nakazu.

W sprzeciwie lub zarzutach od nakazu zapłaty wskazujemy własne wnioski i twierdzenia. Warto również załączyć odpowiednie dowody na ich poparcie.

 

Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu/zarzutów sprawa trafia do rozpoznania w trybie zwykłym. Oznacza to, że sąd wyznacza termin rozprawy i na niej przeprowadza zgłoszone dowody, w tym m.in. przesłuchanie stron.

Dopiero po przeprowadzeniu rozprawy sąd ponownie podejmuje decyzję, czy powództwo jest zasadne. Wydaje wówczas wyrok, w którym rozstrzyga o żądaniu pozwu. Może więc okazać się, że powództwo zostanie oddalone (a więc, że to pozwany miał rację w sporze i wygrał sprawę sądową).

 

Zachowanie ww. terminu do odwołania się od nakazu zapłaty jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że po jego przekroczeniu nakaz uprawomocni się i powód będzie mógł żądać zwrotu całej wskazanej w nakazie kwoty (również za pośrednictwem komornika).

Przywrócenie tego terminu możliwe jest tylko w wyjątkowych wypadkach (np. doręczenia nakazu na zły adres pozwanego), co nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wskażemy, że np. nie mieliśmy świadomości, że należy to zrobić w terminie 2 tygodni.

 

Ważne jest również odpowiednie uargumentowanie sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty, wskazanie w nim dowodów i zgłoszenie odpowiednich wniosków już na tym etapie postępowania. Od tego bowiem zależy powodzenie sprawy sądowej.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie nakazu zapłaty, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka