Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Często zdarza się, że pomimo wykonania określonej usługi, sprzedaży oraz wystawieniu za nią faktury, pozostaje ona w całości lub w części niezapłacona przez kontrahenta/klienta.

 

Co robić, kiedy dłużnik nie zwraca pieniędzy?

W pierwszej kolejności należy skierować do dłużnika, który zwleka z zapłatą wezwanie do zapłaty. Warto w nim wskazać termin, w którym ma on wykonać swoje zobowiązanie i zapłacić.

 

Co, jeśli wezwanie do zapłaty kierowane do dłużnika nie podziałało?

W takiej sytuacji można wysłać do niego ponowne, tzw. ostateczne (przedsądowe) wezwanie do zwrotu długu.

Warto rozważyć skorzystanie z usług prawnych adwokata/kancelarii adwokackiej w celu wyegzekwowania niespłaconej należności. Często taka forma wezwania do zapłaty okazuje się skuteczniejsza niż samodzielne kontaktowanie się z osobą, która uchyla się od zapłaty za wystawioną fakturę.

 

Co robić, gdy wezwania do zapłaty nie skutkują?

Wówczas pozostaje droga sądowa. Nie warto zwlekać z podjęciem takiej decyzji, ponieważ – czekając zbyt długo – możemy narazić się na przedawnienie naszego roszczenia. Należy więc rozważyć skierowanie do właściwego sądu pozwu o zapłatę niezapłaconej kwoty.

Na tym etapie trzeba wykazać, że dochodzenie przez nas długu jest uzasadnione. Należy przedstawić właściwą argumentację, przedstawić dowody, wskutek czego sąd może: oddalić powództwo albo je uwzględnić i wydać nakaz zapłaty (bez rozprawy sądowej) lub wyrok (po przeprowadzeniu rozprawy).

 

Co robić dalej, gdy uzyskamy nakaz zapłaty/wyrok sądu uwzględniający roszczenie o zapłatę długu?

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, sprawę można skierować do komornika, który prowadzić będzie postępowanie egzekucyjne wobec naszego dłużnika, co może pozwolić nam odzyskać zaległą kwotę.

 

Dochodzenie swoich należności w sądzie oraz z udziałem komornika początkowo wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów, które jednak mogą ulec zwrotowi – w przypadku dobrowolnego spełnienia zobowiązania przez dłużnika lub wyegzekwowania od niego pieniędzy przez komornika.

 

Droga ku temu wymaga spełnienia wielu formalności, w związku z czym pomocne i skuteczniejsze może być w tym skorzystanie z usług adwokata.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w odzyskaniu długu, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka