Jak przygotować się do rozwodu?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zanim złoży się w sądzie pozew o rozwód, warto dobrze przygotować się do samej sprawy rozwodowej. Podjęte na niej decyzje i rozstrzygnięcia mogą bowiem mieć duże znaczenie w przyszłości, zwłaszcza, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci.

 

 1. W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy w małżeństwie wygasły 3 więzi: emocjonalna, fizyczna i gospodarcza.

Przyjmuje się, że rozpad pożycia powinien mieć miejsce przynajmniej od kilku miesięcy. Więź emocjonalna oznacza darzenie się uczuciami przez małżonków, więź fizyczna – ich intymne relacje, a gospodarcza – prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólnego budżetu. Nawet jednak, gdy małżonkowie mieszkają razem, niewykluczone jest orzeczenie rozwodu.

 

 1. Następnie warto zdecydować, czy zależy nam na rozwodzie z orzekaniem o winie, czy bez.

Taki wniosek należy zawrzeć w pozwie rozwodowym. Nie oznacza to jednak, że w toku postępowania nie możemy zmienić zdania, np. w związku z treścią odpowiedzi na pozew strony przeciwnej (współmałżonka).

 

 1. Jeżeli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci, trzeba uregulować również kwestie z nimi związane
 • władzę rodzicielską – czy przysługiwać ma obojgu rodzicom, czy np. chcemy któremuś z nich ją ograniczyć (oraz w jaki sposób), pozbawić go władzy rodzicielskiej,
 • miejsce zamieszkania dziecka – czy dzieci po rozwodzie zamieszkiwać będą z matką, czy ojcem, ewentualnie
 • ustanowienie opieki naprzemiennej – poprzez wskazanie, że dzieci będą przebywać np. tydzień u ojca, a tydzień u matki i każde z nich będzie ponosić w tym czasie koszty ich utrzymania (zamiast zasądzania alimentów),
 • alimenty – należy podać i odpowiednio uzasadnić wysokość alimentów, których żądamy na rzecz każdego z dzieci,
 • kontakty rodzica niezamieszkującego z dziećmi po rozwodzie – jak dokładnie mają przebiegać.

 

W toku postępowania można zawierać również inne wnioski, w zależności od okoliczności faktycznych sprawy.

 

 1. Zbieranie, a następnie przedstawienie w sądzie dowodów

Dowodami mogą być określone dokumenty, zdjęcia, wydruki rozmów, świadkowie itp.

Dowody są bardzo istotnym aspektem spraw rozwodowych. Tylko dzięki właściwym dowodom i argumentacji możliwe będzie wykazanie winy małżonka, ustalenie wysokości alimentów, czy inne kwestie związane z dziećmi i nie tylko.

Dowody warto przygotowywać przed złożeniem pozwu w sądzie.

 

 1. Dokumenty, które trzeba załączyć do pozwu o rozwód:

– akt małżeństwa,

– akty urodzenia dzieci,

– potwierdzenie opłaty od pozwu (600 zł).

 

 1. Przed założeniem sprawy o rozwód warto skontaktować się z adwokatem w celu ustalenia, jakie wnioski w danej sytuacji będą najkorzystniejsze, jak je udowodnić, aby zostały przez sąd uwzględnione, zwłaszcza, kiedy spodziewamy się, że druga strona może się im sprzeciwiać.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodowej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka