Jak ściągnąć zaległe alimenty?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pierwszym krokiem w celu wyegzekwowania zaległych alimentów jest uzyskanie tzw. tytułu wykonawczego. Jest nim wyrok, w którym zostały zasądzone alimenty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z kolei klauzula wykonalności z potwierdzenie, dokonywane przez sąd na wyroku, że jest on prawomocny i może stanowić podstawę egzekucji komorniczej. W praktyce klauzula wykonalności to najczęściej pieczątka sądu, potwierdzająca, że z danym dniem wyrok stał się prawomocny.Aby uzyskać tytuł wykonawczy, należy wysłać lub złożyć w sądzie wyrok alimentacyjny wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Następnie na nim sąd przybija pieczątkę, o której mowa wyżej.
Wyjątek stanowi postanowienie o zabezpieczeniu alimentów. W tym przypadku nie ma potrzeby podejmowania żadnych dodatkowych czynności, bowiem sąd po jego wydaniu sam wysyła do uprawnionego „gotowy” tytuł wykonawczy, który można złożyć u komornika w celu wszczęcia egzekucji.
Jeżeli natomiast nie posiadamy wyroku w wersji papierowej, wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności należy uiścić opłatę i załączyć potwierdzenie jej uiszczenia. Sąd w takiej sytuacji sam wydrukuje wyrok i zaopatrzy go w klauzulę wykonalności. We wniosku należy podać sygnaturę sprawy i datę wyroku.

Zgodnie z obecnymi przepisami, opłata wynosi 20 zł.

 

Skierowanie sprawy do komornika
Mając tytuł wykonawczy, możemy już skierować sprawę do komornika, wskazując numer rachunku bankowego, na który komornik ma przelewać wyegzekwowane pieniądze.
Jeżeli alimenty są zasądzone na nieletnie dziecko, można złożyć wniosek za niego – jeżeli jest się rodzicem lub prawnym opiekunem.

We wniosku należy również podać wartość egzekucji. W przypadku świadczeń alimentacyjnych jest to suma alimentów za cały rok. Zatem miesięczną kwotę alimentów mnożymy przez 12 i otrzymujemy wartość egzekucji,

np. 500 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 6.000 zł.

Wniosek do komornika jest, co do zasady, nieodpłatny. Jedynie w sytuacji, gdy komornik będzie musiał poszukiwać majątku dłużnika, może on zwrócić się do wierzyciela o uiszczenie opłat za dokonanie tych czynności. Jeżeli jednak egzekucja okaże się skuteczna, komornik zwróci nam poniesione koszty, odbierając je od dłużnika.

 

W celu skorzystania z fachowej pomocy prawnej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka