Jak uchylić alimenty? Czy muszę płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Nie istnieje ustawowo określona granica wieku, do którego należy płacić alimenty. Oznacza to, iż pomimo ukończenia przez dziecko 18 lat, obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie.

 

Kiedy można zaprzestać płacenia alimentów?

Uchylenie się od alimentów możliwe jest, jeżeli dziecko jest już pełnoletnie.

Ponadto, spełnione muszą zostać dodatkowe przesłanki, tj.: nadmierny uszczerbek dla rodzica lub brak dokładania starań ze strony dziecka w celu samodzielnego utrzymania się.

 

Brak dokładania starań przez dziecko

Brak dokładania starań ze strony pełnoletniego dziecka w celu samodzielnego utrzymania się oznacza zazwyczaj sytuację, w której dziecko posiada wykształcenie, kompetencje lub możliwości do podjęcia pracy, jednak tego nie robi.

Jeżeli jednak dziecko kontynuuje naukę, która niezbędna jest mu do przygotowania do zawodu, najczęściej uchylenie się od dalszego płacenia alimentów może okazać się niemożliwe.

W przypadku natomiast, gdy dziecko nie dokłada starań w edukacji, jego kształcenie jest pozorne (np. podjęte tylko w celu dalszego otrzymywania alimentów), nie będzie ono przesłanką do kontynuowania alimentacji.

 

Nadmierny uszczerbek dla rodzica

Kolejną przesłanką jest powodowanie nadmiernego uszczerbku dla rodzica wskutek płacenia alimentów.

Pojęcie to nie jest zdefiniowane kodeksowo, wobec czego każdy przypadek analizowany jest indywidualnie. Ocenie podlega okoliczność, czy dalsza realizacja obowiązku alimentacyjnego przez rodzica pełnoletniego dziecka uniemożliwia mu zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb.

W takiej sytuacji sąd bada, czy rodzic w związku z obowiązkiem płacenia alimentów na dorosłe dziecko, sam nie popada w niedostatek. Jeżeli stanowi to dla rodzica nadmierne obciążenie, sąd uchyli alimenty.

 

Co zrobić, żeby uchylić się od obowiązku płacenia alimentów?

Aby zwolnić się z obowiązku płacenia alimentów niezbędne jest złożenie odpowiedniego pozwu do sądu. W toku sprawy sąd bada stan faktyczny i stwierdza, czy zostały spełnione powyższe przesłanki.

Szczególnie ważne jest więc odpowiednie przedstawienie w pozwie swojej sytuacji życiowej oraz przedstawienie twierdzeń i dowodów, uzasadniających uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii uchyleniu się od obowiązku alimentacyjnego, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka