Jak wyegzekwować alimenty, gdy drugi rodzic ich nie płaci?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których – pomimo orzeczenia przez sąd o obowiązku płacenia przez rodzica zobowiązanego alimentów na rzecz dziecka (lub dzieci) – nie wywiązuje się on z niego.
Alimenty podlegają jednak ochronie prawnej, w związku z czym istnieją sposoby ich egzekwowania.

 

1. Skierowanie sprawy do komornika
Rodzicowi, do rąk których płatne mają być alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica przysługuje możliwość wszczęcia egzekucji komorniczej. Niezbędne jest jednak, aby wyrok zasądzający alimenty opatrzony był klauzulą wykonalności, nadawaną przez sąd. Co do zasady sądy powinny nadawać ją z urzędu (tj. bez odrębnego wniosku) i doręczyć go wierzycielowi (tj. najczęściej drugiemu rodzicowi).
Następnym krokiem jest skierowanie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, wskazując w nim brak regulowania płatności alimentów przez zobowiązanego. Wówczas komornik dokonuje przymusowego ściągnięcia wierzytelności (np. poprzez zajęcie rachunku bankowego dłużnika itp.).
Wniosek ten nie podlega opłacie.

 

2. Skierowanie sprawy na drogę karną
Zgodnie z art. 209§1 k.k. uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, podlega odpowiedzialności karnej, począwszy od zagrożenia karą grzywny, ograniczeniem wolności, po pozbawienie wolności.
Co istotne, do popełnienia przestępstwa niealimentacji wystarczy, aby wysokość zaległości wynosiła równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Niedopuszczalne jest także płacenie alimentów w kwocie niższej niż zasądzona bądź uzgodniona przez strony.
W takim przypadku istnieje możliwość złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Często to właśnie ten sposób dochodzenia zapłaty zaległych alimentów skutkuje na dłużników, którzy uchylają się od ich regulowania.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej (także drogą on-line) w kwestiach dotyczących egzekucji zaległych alimentów, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka