Jak zmienić ustalone kontakty rodzica z dzieckiem?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kontakty z dzieckiem obejmują przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego zamieszkania) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej itp.

Kontakty są niezależne od władzy rodzicielskiej. Uregulowanie kontaktów ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy rodzice dziecka nie mieszkają wspólnie, a dziecko przebywa na stałe u jednego z nich. Zdarzają się także sytuacje, kiedy dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje inny członek rodziny lub gdy dziecko przebywa w ośrodku wychowawczym.

 

Kiedy możliwa jest zmiana postanowienia o kontaktach z dzieckiem?
Zmiana postanowienia o kontaktach z dzieckiem możliwa jest z uwagi na szerokorozumiane dobro dziecka. Obejmuje ono całą sferę jego praw, w tym rozwój fizyczny i psychiczny, odpowiednie wychowanie, kształcenie, zapewnienie mu środków do życia.
Jeżeli więc tylko wymaga tego dobro dziecka, poprzednio uregulowane kontakty z nim można zmienić.

 

Zmiana kontaktów z dzieckiem może polegać na ich:
• rozszerzeniu,
• ograniczeniu,
• zakazaniu.

 

1. Rozszerzenie kontaktów
Wniosek o rozszerzenie kontaktów składany jest najczęściej, gdy nastąpi poprawa relacji rodzica z dzieckiem (gdy łączą ich wspólne pasje, zainteresowania). Często jest on uzasadniony z uwagi na sam wiek dziecka, w związku z którym większe znaczenie w jego życiu odgrywa obecność również drugiego rodzica. Z wiekiem dziecko jest także spędzić większą ilość czasu bez obecności tego rodzica, z którym dotychczas spędzało go najwięcej.

 

2. Ograniczenie kontaktów
Przesłanką ograniczenia kontaktów z dzieckiem jest zagrożenie jego dobra osobistego. W praktyce ma to miejsce najczęściej, gdy z powodu narastającego konfliktu rodziców, spotkania z jednym z nich poza miejscem stałego zamieszkania małoletniego mogą się wiązać z dużym stresem dla dziecka. Mogą być to jednak także wszelkie inne przyczyny, które wiązać mogą się z zagrożeniem dobra małoletniego.
Ograniczenie kontaktów może polegać np. na: zakazie spotykania się z dzieckiem, zakazie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwoleniu na spotkania z dzieckiem jedynie w obecności drugiego rodzica, kuratora sądowego. Sąd może też ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość bądź ich zakazać.

 

3. Zakazanie kontaktów
W praktyce z zakazaniem kontaktów, pomimo ich wcześniejszego ustalenia, spotkać można się, gdy spotkania oraz inna ich forma mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla dobra dziecka. Będą to więc przypadki, kiedy kontakt rodzica z dzieckiem zagrażać może jego zdrowiu, życiu, prawidłowemu rozwojowi lub bezpieczeństwu (np. gdy rodzic znęca się nad dzieckiem, nadużywa alkoholu), czy miałby na nie demoralizujący wpływ.

 

We wniosku o zmianę postanowienia w przedmiocie ustalonych kontaktów z dzieckiem należy dokładnie określić, jakiego rodzaju zmiany kontaktów żądamy, a także właściwie uzasadnić swoje stanowisko, ewentualnie przedłożyć dowody na jego poparcie. Od tego bowiem zależy, czy sąd pozytywnie go rozpatrzy.

 

Opłata od wniosku o zmianę postanowienia o kontaktach z dzieckiem wynosi obecnie 100 zł.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej (także drogą on-line) w sprawie dotyczącej zmiany postanowienia o kontaktach z dzieckiem, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka