Kara od sanepidu w czasie epidemii koronawirusa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Czy przyjmować mandat w czasie epidemii?
Czy w czasie koronawirusa może zostać nałożona kara od sanepidu?

W czasie rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19 powstaje coraz więcej wątpliwości co do możliwości nałożenia kary administracyjnej od sanepidu za naruszenie wprowadzonych ograniczeń. Nierzadkie są również przypadki nadużyć służb (głównie policji), m.in. w związku z brakiem możliwości swobodnego przemieszczania się po kraju.

 

Czy w związku z tym działania służb (w tym policji) są bezprawne?
Jak się bronić przed otrzymaniem mandatu, gdy nie zgadzamy się z zasadnością jego nałożenia?
Jakie znaczenie ma zawieszenie biegu terminów prawa administracyjnego wobec kary od sanepidu?

Jak wiadomo, sankcje za złamanie zakazów, m.in. przemieszczania się mogą sięgać nawet 30 tysięcy zł. Co więcej, posiadają one rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że powinny zostać uiszczone w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o nałożeniu kary.
W obecnym stanie prawnym policja, w przypadku uznania, iż został złamany zakaz związany z ograniczeniem przemieszczania się (np. gdy uzna, że nie kierowaliśmy się niezbędną potrzebą życiową, w tym podróżą do lub z pracy, na zakupy, do apteki itp.) może nałożyć mandat lub sporządzić notatkę i skierować ją do sanepidu, który następnie wydaje decyzję o ewentualnej karze.

 

Nie oznacza to jednak, że w przypadku nałożenia na nas kary administracyjnej od sanepidu nie mamy żadnej możliwości obrony.
„Pomoc” niesie bowiem art. 15 zzr ustawy Covidowej (specustawy). Zgodnie z nim, bieg terminów prawa administracyjnego zostaje zawieszony. Wynika więc z tego, iż zasadniczo także bieg terminu 7 dni na zapłatę kary nie powinien rozpocząć biegu. W praktyce oznaczałoby to brak konieczności natychmiastowego uiszczenia kary, zaś w tym czasie możliwe byłoby odwołanie się od otrzymanej kary do sądu.

 

W przypadku ukarania mandatem przez policję, istnieje możliwość odmowy jego przyjęcia. Wówczas sprawa zostaje skierowana do sądu.
W przypadku kary administracyjnej, rozwiązaniem – choć wątpliwym co do swojej skuteczności – jest poinformowanie policjantów o braku jej wykonalności z uwagi na ustawowe wstrzymanie biegu terminów administracyjnych. Po otrzymaniu notatki policyjnej przez inspektora sanitarnego, podejmuje on decyzję o karze. Od niej odwołanie należy zaś kierować do inspektora wojewódzkiego, a w dalszej kolejności do sądu administracyjnego.

 

Należy jednak pamiętać, iż wprowadzane rozwiązania ciągle się kształtują i nie zawsze zawierają jednoznaczne odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej rzeczywistości. Nie jest jeszcze znane stanowisko w tym zakresie organów skarbowych egzekwujących kary administracyjne, co może stanowić główną przeszkodę w skutecznym dochodzeniu swoich roszczeń.

 

Stan prawny na dzień 20 kwietnia 2020 r.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z epidemią koronawirusa (także drogą on-line), zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka