Kiedy i jak można podwyższyć alimenty na dziecko?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Okoliczność, iż wysokość alimentów została wcześniej ustalona nie oznacza, że nie można domagać się ich podwyższenia.

 

Najczęstszą przyczyną, uzasadniającą podwyższenie alimentów jest zwiększenie się potrzeb dziecka. Wraz z wiekiem dziecka, jego potrzeby naturalnie wzrastają. Pojawiają się wydatki związane z uczęszczaniem do szkoły, dodatkowymi lekcjami, potrzebą określonych rozrywek, wyjazdów dziecka. Oznacza to więc zwiększenie wydatków.

Mogą jednak wystąpić także inne okoliczności, które spowodują, że utrzymanie dziecka będzie droższe. Do takich sytuacji zalicza się w szczególności chorobę dziecka, konieczność rozpoczęcia rehabilitacji, zażywania leków, stosowania specjalnej diety itp.

Kolejnym argumentem za zwiększeniem alimentów na dziecko jest wzrost możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia.

 

Należy przy tym zaznaczyć, że możliwości majątkowo-zarobkowe to faktycznie uzyskiwane dochody zobowiązanego do płacenia alimentów, a więc nie tylko wynoszące wysokość otrzymywanego przez niego wynagrodzenia za pracę, ale także uwzględnienie hipotetycznej sytuacji, w której dokłada on należytej staranności (zgodnie ze swoimi możliwościami fizyczno-umysłowymi, wykształceniem itp.), aby osiągnąć jak najwyższe dochody. Ma to na celu wyeliminowanie takich sytuacji jak ukrywanie majątku, świadome niepodejmowanie pracy bądź podejmowanie pracy w niepełnym wymiarze godzin albo nieadekwatnej do kompetencji i zawodu, wykazywanie wynagrodzenia poniżej faktycznych możliwości wynikających z wykształcenia, doświadczenia, stanowiska itp.

Nawet więc niewykazywanie przez zobowiązanego posiadanego majątku nie oznacza, iż nie można żądać wyższych alimentów na rzecz dziecka. Istnieją bowiem różnorodne sposoby ustalenia rzeczywistego dochodu zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica.

 

Orzekając o podwyższeniu alimentów sąd ustala więc, czy nastąpiła tzw. zmiana stosunków uzasadniająca takie żądanie. Porównuje uzasadnione potrzeby dziecka z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami rodzica zobowiązanego do alimentacji, które występowały w dniu pierwotnego orzeczenia alimentów ze stanem istniejącym w dniu orzekania o podwyższeniu alimentów.

Z tego względu szczególnie istotne jest więc, aby właściwie uzasadnić swoje żądanie, przedstawić na jego poparcie twierdzenia i dowody (w postaci rachunków, zaświadczeń lekarskich, świadków itp.).

 

Pozew o podwyższenie alimentów nie podlega opłacie sądowej.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej (także drogą on-line) w sprawie o podwyższenie alimentów, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka