Kontakty dziadków z wnukami – co robić, gdy rodzic uniemożliwia kontakt z wnukiem?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Czy możliwe jest uregulowanie kontaktów dziadków z dzieckiem, gdy jego rodzice je utrudniają lub nie pozwalają widywać się z wnukiem?

 

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem możliwe jest nie tylko przez jego rodziców. Prawo przewiduje taką możliwość także, gdy jedno z rodziców lub oboje uniemożliwiają spotkania dziecka z dziadkami, zabraniają im się spotykać, rozmawiać. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce, gdy rodzice są skonfliktowani, rozwodzą się, czy z innych powodów celowo próbują odcinać dziecko od dalszej rodziny (w tym babci, dziadka).

Należy przy tym zaznaczyć, że uprawnienie do kontaktów z dzieckiem mają nie tylko rodzice, czy dziadkowie, ale także: rodzeństwo, powinowaci w linii prostej oraz osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

W orzecznictwie Sądów zwraca się uwagę na potrzebę utrzymywania kontaktów pomiędzy wnukami a dziadkami, co powinno pozytywnie wpływać na dzieci oraz budowanie więzów wielopokoleniowej rodziny.

 

W celu uregulowania kontaktów z dziadkami należy złożyć do sądu wniosek o ich ustalenie, wskazując powody, dla których jest to konieczne. We wniosku wskazuje się terminy, częstotliwość oraz sposób, w jaki chcemy, żeby kontakt z wnukiem miał się odbywać.

Opłata sądowa od wniosku o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukiem wynosi obecnie 100 zł.

 

Sąd, kierując się dobrem dziecka, może wniosek uwzględnić lub – jeżeli stwierdzi, że dobro dziecka może zostać w ten sposób zagrożone – oddalić.

Z tego względu warto zasięgnąć fachowej pomocy prawnej, aby przekonać sąd, że powinien wyrazić zgodę na spotkania dziadków z wnukami, nawet wbrew woli rodziców dziecka.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przypadku utrudniania, uniemożliwiania widywania się z wnukiem przez jego rodzica , zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka