Miejsce zamieszkania dziecka, którego rodzice mieszkają osobno

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kiedy konieczne jest ustalenie miejsca zamieszkania dziecka? Jak ustalić miejsce zamieszkania dziecka?

 

Zgodnie z art. 26 k.c. miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania jego rodziców lub jednego z nich – tego, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.

Jeżeli jednak władza rodzicielska przysługuje na obojgu rodzicom, którzy mają osobne miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Jeżeli natomiast dziecko nie przebywa na stałe u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania może ustalić sąd opiekuńczy.

 

Co z miejscem zamieszkania dziecka, którego oboje rodzice posiadają pełną władzę rodzicielską, a zamieszkują osobno (bo np. się rozstali, rozwiedli itp.)?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy rodzicom przysługuje pełna, ograniczona władza rodzicielska, czy któryś z nich został jej pozbawiony. Od tego będzie bowiem także zależało miejsce zamieszkania dziecka.

W przypadku powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, miejscem zamieszkania małoletniego pozostawać będzie miejsce zamieszkania tego z rodziców, któremu powierzono wykonywanie tej władzy.

W sytuacji natomiast, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, a drugi z rodziców wykonywać będzie tę władzę w sposób wyłączny, wtedy miejscem zamieszkania dziecka będzie miejsce zamieszkania tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.

 

Kiedy więc należy złożyć wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego?

Najczęściej konieczność sądowego ustalenia miejsca zamieszkania dziecka ma miejsce w sytuacji wszczęcia sprawy rozwodowej, separacji, rozstania się rodziców, braku porozumienia rodziców co do tego, z którym z nich dziecko ma mieszkać itp.

 

W takiej sytuacji należy złożyć w sądzie wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, wskazując, że chodzi o „każdorazowe” miejsce zamieszkania matki lub ojca.

We wniosku trzeba przytoczyć odpowiednią argumentację oraz dowody, potwierdzające, dlaczego dziecko ma zamieszkiwać akurat z tym z rodziców, który złożył wniosek. To bowiem na tej podstawie sąd podejmie decyzję.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w ustaleniu miejsca zamieszkania dziecka, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka