Najemca zostawił po sobie zniszczone mieszkanie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gdy po zakończeniu umowy najmu zostanie nam zwrócone mieszkanie, które będzie zniszczone, brudne, ze znacznym bałaganem, mamy prawo żądać od najemcy odszkodowania.

Za remont zdewastowanego mieszkania powinien bowiem zapłacić najemca.

 

Najpowszechniejszym ze sposobów zabezpieczenia jest wskazana w treści umowy kaucja, która ma zabezpieczać pokrycie przez wynajmującego określonych należności (kosztów), które będzie musiał ponieść po opuszczeniu lokalu przez najemcę. Zabezpiecza ona bowiem nie tylko nieuregulowane zaległości z tytułu czynszu, ale także m. in. zniszczenia, jakich dokonał najemca korzystając z lokalu.

 

Co, jeżeli kaucja nie pokryje wszystkich szkód lub nie została ustanowiona w umowie?

Gdy najemca ponosi odpowiedzialność za powstanie w mieszkaniu szkód, możemy żądać od niego odszkodowania.

Należy jednak pamiętać, iż przysługuje ono tylko wówczas, gdy szkody nie są konsekwencją normalnego, prawidłowego używania (zużycia) mieszkania bądź znajdujących się w nim rzeczy.

 

Jeżeli natomiast nie ma w umowie zapisu zastrzegającego, że najemca odpowiada wyłącznie do wysokości wpłaconej kaucji, wynajmujący może wezwać najemcę do zapłaty określonej sumy pieniężnej, kierując do niego stosowne wezwanie do zapłaty. Najemca może również – zamiast tego – przywrócić lokal do stanu poprzedniego.

 

Gdy wezwania te okażą się jednak bezskuteczne, pozostaje droga sądowa.

Zgodnie bowiem z art. 675 kodeksu cywilnego, po zakończeniu umowy najmu najemca powinien zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym.

Wysokość dochodzonego odszkodowania powinna odzwierciedlać koszty, które zostały przez nas poniesione w celu doprowadzenia mieszkania do stanu poprzedniego.

Aby nasze roszczenie zostało uwzględnione, w pozwie należy odpowiednio uzasadnić podnoszoną argumentację, przedstawić dowody na jej poparcie (wskazując, w jakim stanie lokal znajdował się w chwili zawierania umowy, a w jakim po jego zdaniu przez najemcę itp.). Można również wnioskować o przesłuchanie świadków, przedstawić zdjęcia mieszkania itp.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowania od najemcy, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

 

 

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka