Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany zabieg kosmetyczny

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Za nieprawidłowo wykonany zabieg kosmetyczny istnieje możliwość przyznania odpowiedniej do stopnia wywołanych nim szkód rekompensaty.

 

Jakie roszczenia przysługują w przypadku nieprawidłowego zabiegu kosmetycznego?

  • Przede wszystkim będzie to zadośćuczynienie za doznane krzywdy moralne. Jest to kwota, której wysokość należy każdorazowo ocenić pod względem wielkości doznanych szkód, tego, jak wpłynęły one na nasz wygląd, życie prywatne i zawodowe, czy powodują negatywne skutki na przyszłość itp. Kwoty te – w zależności od okoliczności faktycznych sprawy – będą więc różne. W celu ustalenia wysokości żądanej sumy, można odwoływać się do orzecznictwa sądów, które rozpatrywały podobne sprawy.

 

  • Niezależnie od zadośćuczynienia, można jednocześnie żądać przyznania odszkodowania. W tej kwocie zawierają się wszystkie koszty poniesione w związku z nieudanym zabiegiem, zarówno te faktycznie poniesione, jak i z tytułu utraconych korzyści (np. braku możliwości świadczenia pracy).

 

Przykładową sprawą, która dotyczyła kwestii źle wykonanego zabiegu kosmetycznego była sprawa kobiety, która poddała się mikrodermabrazji. Zabieg doprowadził do poparzenia jej twarzy. Pomimo odczuwania bólu podczas zabiegu, kosmetyczka go nie przerwała. Także po samym zabiegu (i widocznego zaczerwienienia twarzy), zapewniała, że wszystko przebiegło zgodnie z założeniami zabiegu. Dopiero wizyta u lekarza potwierdziła chemiczne poparzenie jej twarzy. Wiązało się ono nie tylko z pogorszeniem jej wyglądu, ale także wieloma innymi konsekwencjami, również na podłożu psychicznym i fizycznym.

Zdaniem sądu, wszystkie związane z tym okoliczności uzasadniały przyznanie jej zadośćuczynienia i odszkodowania.

 

Czy wcześniejsze poinformowanie o skutkach ubocznych, możliwych powikłaniach po zabiegu kosmetycznym, podpisanie zgody na zabieg zwalnia z odpowiedzialności?

Często poddając się zabiegom kosmetycznym, podpisujemy odpowiednie zgody na jego wykonanie. Nierzadko oświadczenia te zawierają także informację o możliwych powikłaniach, skutkach ubocznych, na ewentualne wystąpienie których również wówczas się zgadzamy.

Czy to oznacza, że lekarz/kosmetolog/kosmetyczka nie ponoszą odpowiedzialności za źle wykonany zabieg?

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że nie jest możliwe wyrażenie zgody na nieprawidłowe wykonanie zabiegu kosmetycznego. Na lekarzu/kosmetologu/kosmetyczce spoczywa obowiązek uprzedniego poinformowania o możliwym ryzyku związanym z danym zabiegiem i w tym celu najczęściej podpisywane są ww. oświadczenia. Są oni jednak zobowiązani do jego prawidłowego przeprowadzenia. Jeżeli więc dojdzie do zaniedbania z ich strony, zastosowaniu niewłaściwych metod, działania wbrew zdrowiu, zasadom higieny, braku posiadania wymaganych kompetencji itp., to wciąż mogą ponosić z tego tytułu odpowiedzialność.

 

W celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za nieudany zabieg kosmetyczny należy wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę określonych w nim kwot.

Aby uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie, warto odpowiednio przygotować swoje wnioski i argumentację, przedstawić właściwe dowody.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie zadośćuczynienia i odszkodowania za nieudany zabieg kosmetyczny, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka