Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zniszczenie włosów przez fryzjera

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fryzjer zniszczył, spalił mi włosy – co robić? Czy za nieudany zabieg u fryzjera przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie? Czy fryzjer może zapłacić za zniszczone włosy?

 

Każdy rodzaj świadczonej fachowo usługi – w przypadku jej niewłaściwego wykonania – może podlegać reklamacji i rodzić odpowiedzialność cywilną.

Oznacza to, że w niektórych przypadkach osobie, której wykonano ją niezgodnie z jej oczekiwaniami, przysługiwać będą określone roszczenia, w tym m.in. odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Taka sytuacja ma również miejsce w razie niewłaściwie wykonanej usługi fryzjerskiej. Zlecenie strzyżenia, farbowania itp. przyjmuje bowiem wówczas charakter umowy o dzieło.

Najczęstszymi przypadkami jest spalenie włosów przez fryzjera, czy inne, znaczne ich zniszczenie. Nie budzi natomiast wątpliwości fakt, że wiąże się to z istotnymi, negatywnymi przeżyciami dla klienta.

 

Jak dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania od fryzjera?

W pierwszej kolejności co do zasady istnieje możliwość reklamowania wadliwie wykonanej usługi i poprawienia fryzury.

 

Nie zawsze jednak będzie to możliwe. Wówczas można również żądać obniżenia ceny usługi, co w praktyce oznacza możliwość zwrotu określonej kwoty w ramach zapłaconej fryzjerowi.

 

Jeżeli natomiast roszczenia te nie zapewnią klientowi dostatecznej rekompensaty za uszkodzenie włosów, może on żądać zadośćuczynienia i odszkodowania.

W tym celu należy wezwać fryzjera do zapłaty odpowiedniej kwoty na rzecz klienta.

 

Jeśli nie uzna on naszych roszczeń lub zaproponuje niesatysfakcjonującą nas kwotę, warto rozważyć skierowanie sprawy do sądu.

 

Kiedy można żądać od fryzjera odszkodowania za zniszczenie włosów?

Odszkodowanie ma na celu zrekompensować klientowi doznaną szkodę majątkową. Składają się na nią wszelkie koszty, które klient poniósł w związku z nieudaną usługą fryzjerską. Najczęściej są to koszty dodatkowych zabiegów, wizyt u dermatologa, trychologa, leczenia, przyjmowanych preparatów, specjalistycznych kosmetyków itp.

 

Kiedy można żądać od fryzjera zadośćuczynienia za zniszczenie włosów?

Z kolei zadośćuczynienie służy zrekompensowaniu klientowi doznanej przez niego krzywdy, czyli negatywnych przeżyć psychicznych związanych ze zniszczeniem włosów przez fryzjera. Najczęściej powoduje ono pogorszenie się samooceny, gorsze samopoczucie, unikanie kontaktów towarzyskich itp. Kwota zadośćuczynienia w każdym przypadku może być inna. Należy bowiem ją ustalić w nawiązaniu do wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, w tym rozmiaru, intensywności i długotrwałości tychże przeżyć psychicznych.

 

Aktualnie tego typu sprawy pojawiają się coraz częściej. Z praktyki orzeczniczej wynika, że sądy przyznają klientom nie tylko zwrot poniesionych przez nich w związku z nieudaną usługą fryzjerską kosztów, ale i zadośćuczynienia, których kwoty – w zależności od wielkości krzywdy – mogą być niemałe.

 

Przykładowo, Sąd gdański przyznał powódce pełne odszkodowanie (na które składały się m.in. zwrot kosztu nieprawidłowo wykonanej usługi trwałej ondulacji, kwoty wydatkowane na zakup środków do leczenia i pielęgnacji zniszczonych włosów) oraz zadośćuczynienie w wysokości 10.000 zł.

Sąd ten uznał, że została ona pozbawiona swojego atrybutu w postaci półdługich włosów, które zaczęły częściowo wypadać w wyniku niewłaściwie wykonanej ondulacji. Wskutek tego straciła poczucie własnej wartości, unikała ludzi, a włosy odrastały jej na poprzednią długość przez ok. 2 lata.

 

Znane są także przypadki, w których kwoty te (w drastyczniejszych przypadkach) sięgały nawet niemalże 30.000 zł.

 

Jak wynika z powyższego, w sytuacji zniszczenia włosów przez fryzjera, warto rozważyć dochodzenie swoich praw, co może pomóc nam chociaż częściowo zrekompensować doznaną krzywdę.

W tym celu istotna jest jednak dokładna analiza sprawy, zgromadzenie dowodów i odpowiednie uargumentowanie twierdzeń tak, aby uzyskać satysfakcjonującą kwotę, w czym pomoże doświadczony prawnik.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka