Opłata za odholowanie pojazdu niezgodna z prawem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Czy muszę uiszczać opłatę za odholowanie samochodu, żeby móc go odebrać z parkingu?

Mój samochód został sholowany na policyjny parking. Co robić? Czy muszę płacić?

 

Te pytania pojawiają się w niemal każdym przypadku, kiedy przydarzy nam się sytuacja, podczas której nasze auto zostanie odholowane na strzeżony parking za niewłaściwe parkowanie. Najczęściej żąda się bowiem od nas zapłaty za każdy dzień postoju pojazdu. W innym przypadku odmawia się nam jego oddania.

Okazało się, że obywatele słusznie zadają sobie pytania o wymóg zapłaty za parking, gdy ich samochód został zholowany.

 

W kwestii tej zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Poinformował on przy tym, że powiadomienie o odholowaniu pojazdu na parking strzeżony zawiera niezgodne z prawem pouczenie. Według tego powiadomienia, właściciel może odebrać swój samochód dopiero po opłaceniu jego usunięcia i postoju na parkingu.

Przepis zawierający to pouczenie (art. 130a ust. 5c ustawy o ruchu drogowym), na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. stracił jednak ważność w dniu 13 września 2019 r. Mimo to, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie uaktualnił przepisów rozporządzenia z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego lub utrudniać przeprowadzenie akcji ratowniczej.

W efekcie pouczenie kierowane przez straż miejską i policję do właścicieli odholowanych samochodów w dalszym ciągu zawiera informację o konieczności opłaty za ich usunięcie i parkowanie. Nie odpowiada to jednak obecnym przepisom, a tym samym wprowadza obywateli w błąd.

Z tego względu RPO zwrócił się do MSWiA o zmianę treści tego pouczenia i dostosowanie go do aktualnego porządku prawnego.

 

Pozwala to wnioskować, że niezasadne żądanie od kierowców opłat za przymusowy postój ich auta na strzeżonym parkingu przestaną się pojawiać. Otwiera to również drogę do podjęcia próby uchylenia się od konieczności zapłaty kwot z powyższego tytułu, które nierzadko okazują się wysokie.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie dotyczącej pobierania opłat za postój auta na strzeżonym parkingu, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka