Opłata za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DPS nałożył na mnie obowiązek opłaty za pobyt mojego rodzica w DPS. Czy muszę ją płacić? Czy jeżeli rodzic w przeszłości mnie zaniedbywał, nie płacił na mnie alimentów, porzucił mnie i rodzinę, nie stać mnie na jego utrzymanie, muszę płacić za jego pobyt w DPS?

 

Niestety są to dosyć częste pytania, które pojawiają się po otrzymaniu informacji z Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa nasz ojciec/matka. Często zdarza się bowiem, że nawet pomimo takich okoliczności jak porzucenie przez tego rodzica, niewywiązywanie się przez niego ze swoich obowiązków względem dziecka, nieutrzymanie kontaktów, czy nawet stosowanie wobec niego przemocy, DPS pozostaje nieugięty i żąda dokonywania opłat za pobyt.

 

Do niedawna rzeczywiście zwolnienie się z opłaty za pobyt w rodzica w DPS, także w przypadku zaistnienia takich sytuacji mogło nie mieć miejsca.

Możliwość zwolnienia danej osoby przysługuje bowiem wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej (art. 64 i 64a).

Przewiduje ona warunki do obligatoryjnego zwolnienia z płatności i fakultatywnego (czyli w przypadku uznania przez organ, że rzeczywiście – zgodnie z zasadami współżycia społecznego – określona osoba nie powinna sponsorować pobytu członka swojej rodziny w DPS).

 

Do fakultatywnych przesłanek należą: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bycie w ciąży lub samotne wychowywanie dziecka.

Lista ta w styczniu 2022 roku została także poszerzona o rażące naruszenie obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty (czyli np. obowiązku opieki, wychowania, utrzymania, dbałości o rozwój). Jeśli więc ojciec lub matka zaniedbali obowiązki rodzinne, w tym np. nie płacili alimentów, ich dorosłe potomstwo będzie mogło być zwolnione z opłat za dom pomocy społecznej.

 

Z kolei do przesłanek obligatoryjnych zalicza się: pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej i brak jej późniejszego przywrócenia, skazanie go za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę zainteresowanego.

Nowelizacja rozszerza ten katalog na wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Pozwoli więc nie łożyć na rodzica, który krzywdził nie tylko zobowiązanego do opłat, ale także jego bliskich (małoletnie lub nieporadne rodzeństwo, zstępnych lub drugiego rodzica).

Co jednak istotne, nie będą brane pod uwagę skazania, które uległy zatarciu.

 

W obu przypadkach, które mogą doprowadzić do zwolnienia nas z opłaty za DPS w części lub w całości, należy złożyć w tym celu odpowiedni wniosek i okoliczności te odpowiednio wykazać, np. za pomocą stosownych dokumentów.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie dotyczącej zobowiązania do wnoszenia opłat za pobyt rodzica w DPS, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka