Powrót zza granicy a obniżenie alimentów

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Czy powrót do Polski zza granicy przez rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów na rzecz dziecka może powodować ich zmniejszenie?

Na wstępie wskazania wymaga, iż sprawy o obniżenie alimentów na rzecz dzieci nie należą do najłatwiejszych. Pod uwagę brane jest bowiem dobro dziecka i konieczność zaspokajania jego potrzeb przez oboje rodziców.

Do zmniejszenia alimentów może jednak dojść przede wszystkim, jeżeli w sytuacji osoby zobowiązanej do płacenia alimentów doszło do istotnych zmian, powodujących pogorszenie jej sytuacji majątkowej. Należy jednak wykazać, że zmiana ta musi mieć charakter przez nią niezawiniony. Ma to na celu zapobieżenie przypadkom, w którym zobowiązany do płacenia alimentów celowo obniża swoje dochody (np. zatrudniając się „na czarno” itp.), aby następnie obniżyć wysokość alimentów.

Przyczyną obniżenia alimentów może być więc np. zmiana pracy na gorzej płatną. Sąd będzie jednak dokładnie analizował, czy zobowiązany maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe i czy rzeczywiście nie może znaleźć „lepszej” pracy, z wyższym wynagrodzeniem. Wysokość alimentów ustalana jest bowiem z uwzględnieniem faktycznych możliwości zarobkowych (tj. posiadanego wykształcenia, doświadczenia itp.), a nie otrzymywanego w danej chwili dochodu.

 

Przyczyną do zmniejszenia wysokości alimentów przez sąd jest niewątpliwie także powrót zobowiązanego zza granicy do Polski. Wiadomo natomiast, że zarobki w Polsce są najczęściej znacznie niższe (zwłaszcza od tych, otrzymywanych w walucie euro). Sąd nie może zaś oczekiwać, że zobowiązany będzie w dalszym ciągu zamieszkiwał i pracował za granicą, pomimo braku takiej woli lub innych okoliczności życiowych. Wobec tego istnieje więc realna szansa na uzyskanie korzystnego wyroku w sprawie o obniżenie obowiązku alimentacyjnego.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w obniżeniu alimentów, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka