Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów (spotykania się, rozmawiania, zabierania) ze swoim dzieckiem/dziećmi? Czy będąc pozbawionym władzy rodzicielskiej można sądownie ustalić kontakty z dzieckiem/dziećmi?

 

Po pierwsze wskazać należy, że władza rodzicielska obejmuje całokształt praw i obowiązków związanych z wychowaniem małoletniego dziecka. Pozbawienie tejże władzy jest najsurowszym środkiem ingerencji w sprawowanie tej władzy.

 

Czy jednak oznacza to brak możliwości widywania się z dzieckiem, spędzania z nim czasu, rozmawiania przez telefon, za pośrednictwem internetu?

Co do zasady, jeżeli dziecko mieszka u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z drugim rodzice, powinni oni określić wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Często zdarza się jednak, że osiągnięcie takiego porozumienia między rodzicami nie jest możliwe. W takiej sytuacji pozostaje droga sądowa – o kontaktach z dzieckiem rozstrzyga sąd opiekuńczy.

 

Zaznaczenia przy tym wymaga, że fakt pozbawienia władzy rodzicielskiej nie oznacza, że rodzic nie może kontaktować się z dzieckiem. W dalszym ciągu ma on bowiem prawo do osobistej styczności ze swoim dzieckiem.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której zakaz lub ograniczenie takich kontaktów (spotkań i innych form porozumiewania się) zostanie wydany przez sąd w wyroku pozbawiającym go władzy rodzicielskiej lub w innym postępowaniu.

 

Jak sądownie ustalić kontakty z dzieckiem będąc pozbawionym władzy rodzicielskiej?

W tym celu należy skierować do sądu (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka) wniosek o ustalenie kontaktów i wskazać w nim sposób, w jaki chcemy, żeby kontakt ten się odbywał. Podaje się w nim konkretne dni i godziny spotkań, a także inne, ewentualne formy kontaktu (np. poprzez rozmowy telefoniczne).

 

Pismo to należy właściwie uzasadnić, przedstawić dowody i przygotować swoje stanowisko tak, aby sąd wniosek ten uwzględnił. Fakt pozbawienia władzy rodzicielskiej może bowiem rzutować na nasze stanowisko w stopniu większym, niż w przypadku posiadania pełnej lub ograniczonej władzy rodzicielskiej.

 

Opłata sądowa od wniosku o ustalenie kontaktów wynosi obecnie 100 zł.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sądowym ustaleniu kontaktów z dzieckiem/dziećmi, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka