Prawo a zawody jeździeckie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kwestie prawne zawodów jeździeckich ujęte zostały w tzw. Kodeksie Postępowania Zgodnego z Dobrem Konia odnoszącego się do przepisów funkcjonowania Polskiego Związku Jeździeckiego. Znajdują się w nim regulacje dotyczące dobra koni.

Przepisy, choć skonstruowane dosyć ogólnikowo, odwołują się do opieki nad końmi, metod ich trenowania i szkolenia, pielęgnacji, kucia, transportu, chowu koni.

W każdym jednak sporcie konnym, na pierwszym miejscu stawiane jest dobro koni (bez względu na współzawodnictwo sportowe, czy cele komercyjne).

Niedozwolony jest więc m.in. udział w zawodach jeździeckich koni młodych, bez odpowiedniego przygotowania, zaniedbywanie ich potrzeb, higieny, zbyt wysokie wymogi pod względem możliwości fizycznych konia, sprzedaż konia jako sportowego pomimo braku posiadania przez niego takich uwarunkowań fizycznych. Wszystkie te sytuacje (oraz inne zagrażające dobru konia) stanowią czyny podlegające właściwym sankcjom.

 

Kary za nieprzestrzeganie dobra konia podczas zawodów jeździeckich

Możliwość nałożenia sankcji na osobę naruszającą dobro konia przysługuje komisji sędziowskiej. Jej uprawnienia trwają od chwili przyjazdu konia na teren zawodów do pół godziny po oficjalnym ogłoszeniu wyników.

 

Do kar zaliczamy:

 • kary natychmiastowe,
 • ostrzeżenie,
 • naganę,
 • karę pieniężną (do 3 000 zł),
 • dyskwalifikację z konkursu,
 • dyskwalifikację z zawodów,
 • zawieszenie zawodnika na 24 godziny.

 

Co do zasady, od ww. kar za naruszenie dobra konia przysługuje możliwość złożenia odwołania.

Odwołania rozstrzygają komisje sędziowskie, komisje odwoławcze, rzecznik dyscyplinarny, sąd dyscyplinarny lub zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego.

 

Odwołanie od ww. kar za naruszenie dobra konia nie przysługuje na:

 • eliminację konia z przyczyn zdrowotnych,
 • określone kary natychmiastowych, ostrzeżenia i nagany,
 • decyzje w sprawie zdarzeń technicznych w trakcie trwania konkursu (np. czy przeszkoda została strącona)
 • oceny w konkursach ujeżdżenia,
 • natychmiastową dyskwalifikację w trakcie zawodów.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach prawnych dotyczących koni, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka