Przekroczenie 6-miesięcznego terminu na zgłoszenie nabycia spadku i zwolnienia z podatku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Co do zasady organy bardzo rygorystycznie podchodzą do kwestii spóźnienia się ze zgłoszeniem nabycia spadku przez najbliższą rodzinę zmarłego i nawet nieznaczne przekroczenie terminu 6 miesięcy na dokonanie powyższego oznacza konieczność zapłaty podatku od spadku od darowizn.

Zgodnie bowiem z ustawą o podatku od spadków i darowizn, z podatku zwolnione są m.in. dzieci, rodzice, rodzeństwo spadkodawcy, jeśli w odpowiednim czasie złoży się w urzędzie skarbowym zgłoszenie na druku SD-Z2.

 

Czy pandemia (stan epidemii koronawirusa covid-19) może powodować, że urząd skarbowy mimo przekroczenia terminu 6 miesięcy na zgłoszenie nie nałoży podatku od spadków i darowizn?

Do chwili obecnej nie była powszechnie znana taka praktyka. Przełomem może jednak stać się korzystny dla spadkobierców wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który orzekł, że w czasie pandemii terminy zostały zawieszone od 31 marca do 23 maja 2020 r., więc podatnik ma prawo do złożenia oświadczenia i zwolnienia z podatku nawet po upływie 6 miesięcy.

 

W przywołanej sprawie podatnik złożył wniosek o przywrócenie terminu, wskazując, że stosownie do przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej z dnia 2 marca 2020 r., w czasie epidemii bieg niektórych terminów został zawieszony na 54 dni. Art. 15 zzr ust. 1 tej ustawy stanowi bowiem, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu covid-19 bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty zostaje zawieszony. Przepisy te miały zastosowanie od dnia 31 marca 2020 r. (włącznie) do dnia 23 maja 2020 r. (włącznie). Pomimo więc, że organy podatkowe odmówiły przywrócenia terminu (który w istocie jeszcze nie minął) do zgłoszenia nabycia spadku i zwolnienia z podatku, sąd uznał, iż ww. przepis winien mieć zastosowanie również w tym przypadku.

 

Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne. Może jednak stanowić punkt wyjścia dla innych tego typu spraw administracyjnych i rodzić nadzieję na zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku pomimo uchybienia terminu do złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka