Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na małżonka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najczęściej alimenty na rzecz żony/męża zasądzane są przy rozwodzie z orzeczeniem o winie tego małżonka, który zostanie uznany winnym rozkładu pożycia małżeńskiego na rzecz małżonka niewinnego.

 

Czy jednak możliwe jest orzeczenie przez sąd o alimentach w przypadku wyrażenia zgody na rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z nich za rozpad pożycia małżeńskiego?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdy wyrok rozwodowy zapadł bez orzeczenia o winie lub sąd ustalił winę obojga małżonków (współwinę za rozpad małżeństwa), były współmałżonek, który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego rozwiedzionego małżonka środków utrzymania.

Istotne jest jednak przy tym pojęcie „niedostatku”.

W niedostatku znajduje się ten małżonek, który nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Jedną z przyczyn niedostatku jest np. konieczność zajmowania się przez jednego z małżonków wychowaniem dzieci podczas trwania małżeństwa i tym samym brak możliwości uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz podjęcia pracy. Należy jednak mieć na uwadze, że niedostatek nie oznacza wyłącznie samego pogorszenia się sytuacji materialnej jednego z małżonków po orzeczeniu rozwodu.

 

W jakiej wysokości małżonek może żądać alimentów od współmałżonka?

Nie istnieją jednoznaczne sposoby wyliczania wysokości alimentów – każdorazowo decyduje o tym sąd. Kieruje się on przy tym z jednej strony usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego, a z drugiej możliwościami zarobkowymi i majątkowym zobowiązanego.

 

Jak długo płaci się alimenty na małżonka?

Obowiązek płacenia alimentów na rzecz żony/męża wygasa w przypadku zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa.

Gdy natomiast zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który w wyroku rozwodowym nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, co do zasady obowiązek płacenia alimentów wygasa także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu. W przypadku jednak szczególnych okoliczności, sąd (na żądanie małżonka uprawnionego) może ten termin przedłużyć.

 

Z powyższych względów szczególnie istotne jest – zarówno składając pozew lub wniosek o alimenty od żony/męża, jak i broniąc się przed powyższym – odpowiednie przygotowanie argumentacji i dowodów, które zostaną przedstawione w sądzie na poparcie swoich twierdzeń.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie alimentacyjnej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka