Sprzedawca nie odpowiedział na reklamację – co dalej?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W pierwszej kolejności zaznaczenia wymaga, że brak odpowiedzi sprzedawcy na reklamację w terminie 14 dni od otrzymania żądania konsumenta skutkuje uznaniem tego żądania, zgodnie z treścią wskazaną w reklamacji.

Tym samym przyjmuje się, że sprzedający powinien wywiązać się ze sposobu reklamacji w sposób podany mu przez klienta.

Jeżeli więc np. klient zażądał naprawy wadliwego produktu/wymiany na nowy/obniżenia ceny/zwrotu pieniędzy, sprzedawca właśnie w taki sposób będzie musiał postąpić.

 

W praktyce zdarza się jednak, że po zgłoszeniu sprzedawcy, że kupiony produkt jest wadliwy (lub zepsuł się), kontakt z nim się urywa.

 

Warto jednak wiedzieć, że te uprawnienie konsumenta dzielą się na 2 grupy:

 

  • Naprawa towaru lub wymiana towaru na nowy – konsument wybiera, czy żąda od sprzedawcy wymiany towaru na nowy, czy jego naprawy w celu usunięcia wad.

Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji we wskazany sposób  tylko wtedy, gdy usunięcie wad we wskazany sposób jest niemożliwe lub wiązałoby się dla niego z nadmiernymi kosztami.

 

  • Obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy – co do zasady konsumentowi przysługuje uprawnienie żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy wada towaru jest istotna.

Konsument podaje wówczas kwotę, o którą cena ma zostać obniżona (jednak nie dowolną, a taką, aby obniżona cena pozostawała w proporcji do początkowej ceny produktu, w której wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady).

 

Pierwsze dwa uprawnienia są równorzędne. Oznacza to, że konsument ma dowolność w wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Z kolei obniżenie ceny, czy zwrot pieniędzy jest zawsze sposobem ostatecznym. Przysługuje bowiem wtedy, gdy naprawa towaru lub jego wymiana na nowy nie będzie możliwa.

Ponadto, jeżeli towar jest reklamowany pierwszy raz, sprzedawca może nie zgodzić się na obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy, gdy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę tę usunie.

 

Co robić, jeżeli sprzedawca po złożeniu reklamacji się nie odzywa?

Jeśli sprzedawca w terminie 14 dni nie odpowiedział w żaden sposób na naszą reklamację (co dla konsumenta automatycznie oznacza, że ją uwzględnił), konsument może skierować pozew do sądu. Wówczas ma prostą drogę do wygrania procesu i obciążenia sprzedającego wszystkimi związanymi z tym kosztami.

 

Jak liczyć termin 14 dni od kiedy sprzedawca nie odpowiedział na reklamację?

Przy obliczaniu 14-dniowego terminu na ustosunkowanie się do żądania konsumenta w reklamacji, należy uwzględniać dni kalendarzowe, nie robocze.

Termin ten nie może ulec wydłużeniu nawet wtedy, kiedy sprzedający powołuje się np. na oczekiwanie na opinię rzeczoznawcy, producenta itp.

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach dotyczących reklamacji z tytułu wady towaru, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka