Ubezwłasnowolnienie – wszystko, co należy o nim wiedzieć przed wystąpieniem do sądu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Czym jest ubezwłasnowolnienie? Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę bliską, członka rodziny? Z czym wiąże się ubezwłasnowolnienie? Kto może ubezwłasnowolnić? Kogo można ubezwłasnowolnić?

 

Założeniem instytucji ubezwłasnowolnienia jest pomoc osobie, która nie jest w stanie samodzielnie i świadomie radzić sobie w czynnościach życia codziennego, jeżeli istnieje obawa, że nie będzie podejmować właściwych dla siebie decyzji.

Najczęściej wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osób starszych, nieporadnych, schorowanych. Ubezwłasnowolnić można jednak również osoby niepełnosprawne (zwłaszcza umysłowo), uzależnione itp.

 

Kto może wystąpić do sądu o ubezwłasnowolnienie danej osoby?

Należy pamiętać, że nie każdy będzie do tego uprawniony. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może bowiem złożyć jedynie:

– krewny w linii prostej (rodzeństwo, dzieci, wnuki, rodzice),

– małżonek,

– przedstawiciel ustawowy,

– prokurator.

 

Tym samym, inne osoby (pozostali członkowie rodziny, przyjaciele itp.) nie będą mogli tego zrobić. Nie oznacza to jednak, że nie przysługuje im żadna możliwość pomocy bliskiemu i zainicjowania postępowania w tym zakresie.

Istnieje bowiem możliwość wystąpienia do prokuratora z wnioskiem o podjęcie działań w tym przedmiocie i wystąpienie przez niego do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.

 

Jak wygląda sprawa sądowa o ubezwłasnowolnienie?

W toku postępowania sądowego przeprowadzane jest badania przez biegłych (psychologa, psychiatrę, neurologa), którzy oceniają stan osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona.

 

Z czym wiąże się ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie może być całkowite (w przypadku, gdy osoba mająca zostać ubezwłasnowolniona zupełnie nie posiada świadomości, czy możliwości podejmowania samodzielnych czynności prawnych) lub częściowe (kiedy osoba taka potrzebuje jedynie pomocy w ich podejmowaniu).

Dla osoby ubezwłasnowolnionej ustanawiany jest wówczas opiekun (przy całkowitym) lub kurator (przy częściowym).

Należy jednak pamiętać, że przy większości czynności związanych z zarządem majątkiem ubezwłasnowolnionego wymagana jest każdorazowa zgoda sądu.

 

Opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi obecnie 100 zł.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o ubezwłasnowolnienie, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka