Uchylanie kar za prowadzenie działalności w czasie pandemii (lockdownu)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dnia 27 października 2020 r. zapadł precedensowy, przełomowy wyrok sądu potwierdzający, iż wprowadzony przez rząd w czasie pandemii zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (w tzw. rozporządzeniu covidowym) jest nielegalny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczył sprawy fryzjera, który w kwietniu 2020 r. przyjął klienta w swoim salonie. Po interwencji policji został ukarany karą pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych.

Karę tę anulował jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (sygn. akt II SA/Op 219/20).

 

W uzasadnieniu swojej decyzji sąd wskazał, że w przypadku, w którym nie doszło do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w kraju, żaden organ państwowy nie powinien wkraczać w materię stanowiącą istotę wolności działalności gospodarczej. Sąd podkreślił przy tym, że co prawda Rada Ministrów uprawniona jest do czasowego ograniczania funkcjonowania określonych zakładów pracy, to jednak nie może całkowicie jej zakazywać. Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej (rozumiane jako stan, kiedy działalność może być prowadzona po spełnieniu określonych warunków) nie jest bowiem równoznaczne z zakazem jej prowadzenia (czyli stanem, kiedy działalność gospodarcza danego rodzaju w ogóle nie może być prowadzona).

Żaden z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera bowiem umocowania do określania w rozporządzeniu zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd orzekł, że ww. rozporządzenie narusza także art. 22 i 92 Konstytucji RP, mówiący o możliwości wydawania rozporządzeń wyłącznie na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

W uzasadnieniu wyroku wyjaśniono, że prawodawca może ingerować w istotę konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej, jednak, aby było to możliwe, musi działać przy użyciu środków przewidzianych przez Konstytucję (co w obecnym stanie epidemii koronawirusa Covid-19 nie miało miejsca).

 

Sąd zwrócił również uwagę, że zakazy, nakazy i ograniczenia (w tym tzw. lockdown) dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej merytorycznie były uzasadnione, jednakże tryb ich wprowadzenia doprowadził do naruszenia podstawowych praw konstytucyjnych i praw w zakresie wolności działalności gospodarczej.

Zamknięcie więc wielu branż, w tym hoteli, czy klubów fitness stanowiło więc istotne naruszenie prawa.

 

Powyższe orzeczenie sądu może więc okazać się przełomowe dla dalszych zakazów prowadzenia działalności gospodarczej i nakładanych w związku z nimi kar.

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przypadku nałożenia kary za prowadzenie działalności w czasie lockdownu, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka