Ukrywanie testamentu – konsekwencje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Co robić, gdy ktoś celowo ukrywa testament? Co grozi za ukrywanie testamentu?

Po śmierci testatora, obowiązkiem osoby, która posiada jego testament jest złożenie go w sądzie (chyba, że został złożony u notariusza). Może się jednak zdarzyć, że mimo to osoba, która znajduje się w posiadaniu testamentu, nie robi tego (chcąc np. ukryć prawdziwą wolę zmarłego, chcąc pozbawić spadkobierców testamentowych przysporzeń, które zostały przewidziane w testamencie na ich rzecz itp.).

Bez przedłożenia testamentu, w grę wchodzić bowiem będzie dziedziczenie ustawowe.

 

Co więc zrobić, kiedy wiemy, że testament znajduje się u danej osoby, która temu zaprzecza lub odmawia jego wydania? Czy grożą jej za to jakieś konsekwencje?

 

  1. Umyślne ukrycie testamentu może powodować niegodność dziedziczenia, o której stanowi art. 928 k.c.

Umyślne ukrycie testamentu może polegać zarówno na bezpośrednim działaniu spadkobiercy polegającym na świadomej zmianie miejsca jego przechowywania w taki sposób, że staje się on niedostępny dla innych, jak też na nieujawnieniu miejsca, w którym się on znajduje.

Za niegodną z tytułu umyślnego ukrycia testamentu można jednak uznać jedynie osobę, która dziedziczy bezpośrednio po spadkodawcy – będącą spadkobiercą i która dopuściła się takiego czynu.

 

  1. Ukrycie testamentu może stanowić również przestępstwo na podstawie art. 276 k.k.

Zgodnie z nim, karane jest niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie lub usuwanie dokumentu, którym dana osoba nie ma prawa wyłącznie rozporządzać. Działanie takie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie spadkowej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka