Ustalenie ojcostwa a alimenty

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Uznanie czy ustalenie ojcostwa?
W pierwszej kolejności należy rozróżnić te dwa pojęcia.
Uznaniem ojcostwa jest oświadczenie, które składa mężczyzna, iż dziecko pochodzi od niego (jest jego dzieckiem). Konieczne do tego jest jednoczesne potwierdzenie oświadczenia przez matkę dziecka.
Oświadczenie takie można złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym. W obu jednak przypadkach wymagane jest potwierdzenie go przez matkę (w terminie 3 miesięcy).
Oświadczenie o uznaniu dziecka może został złożone zarówno przed narodzinami dziecka, jak i po. Nie jest jednak to możliwe po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Z kolei ustaleniem ojcostwa jest sądowe stwierdzenie, iż dziecko pochodzi od określonego mężczyzny.

 

Jak ustalić ojcostwo w sądzie?
W tym celu należy wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa.
Może to uczynić: dziecko, matka oraz domniemany ojciec dziecka.
Prawo stanowi, iż domniemywa się, że mężczyzna, który obcował z matką dziecka w okresie czasu pomiędzy trzechsetnym i osiemdziesiątym pierwszym dniem przed jego urodzeniem się, jest jego ojcem. Domniemanie to może jednak zostać obalone poprzez wykazanie, iż ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.
Głównym dowodem w sprawie o ustalenie ojcostwa jest badanie DNA.
Wystąpienie z powództwem o ustalenie ojcostwa nie jest jednak możliwe po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności lub po jego śmierci.

Należy przy tym jednak pamiętać, iż w celu obalenia domniemań, o których mowa, ojcu przysługuje uprawnienie do wystąpienia z pozwem o zaprzeczenia ojcostwa.

 

Co z alimentami, gdy ojcostwo dziecka nie jest ustalone?
Aby możliwe było zgłoszenie żądania zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od jego faktycznego ojca, konieczne jest uznanie bądź ustalenie ojcostwa.
Warto jednak wiedzieć, iż możliwe jest jednoczesne zgłoszenie w pozwie obu wniosków, tj. o ustalenie ojcostwa i o alimenty na dziecko.
Wysokość alimentów ustala się, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak i możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do ich płacenia.
Ojciec dziecka zobowiązany jest także do uczestniczenia w wydatkach na dziecko w okresie ciąży i porodu.

 

W sprawach o ustalenie ojcostwa i alimenty istotne jest, aby już w pozwie powołać okoliczności odpowiednio uzasadniające twierdzenie, iż wskazany mężczyzna jest ojcem dziecka. Warto powołać dowody na ich poparcie, np. dowód z przesłuchania świadków. Należy także wymienić wydatki ponoszone na dziecko, które uzasadniać będą żądaną kwotę alimentów.

 

Ile wynosi opłata od pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty?
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty nie podlega opłacie.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej (także drogą on-line) w sprawie o ustalenie ojcostwa i alimenty, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka