Wydziedziczenie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Co to jest wydziedziczenie?

Wydziedziczenie, czyli pozbawienie zstępnych, małżonka lub rodziców spadkodawcy prawa do zachowku. Może ono być dokonane tylko w testamencie i wyłącznie z przyczyn wskazanych w art. 1008 k.c.

 

Kiedy można wydziedziczyć?

Zgodnie z art. 1008 k.c., wydziedziczenie członka rodziny jest możliwe, jeżeli uprawniony do zachowku:

1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

W orzecznictwie sądów wskazuje się, że zachowanie spadkobiercy musi być uporczywe, tzn. długotrwałe, zawinione, celowe i przemyślane, czemu towarzyszy świadomość braku akceptacji spadkodawcy i ignorowanie jego uwag (vide: wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I C 284/12);

2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci

w tym przypadku do wydziedziczenia nie jest potrzebne skazanie za przestępstwo przez sąd;

3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych

 

Jak wydziedziczyć członka rodziny?

Wydziedziczenia można dokonać w drodze zawarcia takiego zapisu w testamencie. Jak wynika z art. 1009 k.c., powinna się w nim także znaleźć przyczyna  wydziedziczenia.

 

Kogo można wydziedziczyć?

Wydziedziczyć (czyli pozbawić określoną osobę prawa do możliwości żądania zachowku od spadkobiercy powołanego do dziedziczenia w drodze testamentu) można:

1. małżonka
2. rodziców
3. potomków, czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd.

 

Należy przy tym pamiętać, że spadkodawca nie może wydziedziczyć swojego bliskiego, jeżeli mu przebaczył.

“Przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku może nastąpić także po wydziedziczeniu go w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga zachowania formy testamentowej” (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r., sygn. akt II CZP 37/18). Nie ma znaczenia to, że dokonując przebaczenia, spadkodawca nie zdawał sobie sprawy z tego, że tym samym nie będzie mógł już dokonać wydziedziczenia. Wystarczy, że miał intencję przebaczenia, wiedział, za co przebacza i zrobił to świadomie.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie spadkowej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka