Zmiana nazwiska dziecka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku, gdy oboje rodzice posiadają pełną władzę rodzicielską nad wspólnym dzieckiem, o jego istotnych sprawach rozstrzygają wspólnie. Natomiast w sytuacji braku porozumienia między rodzicami – rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zmiana nazwiska co do zasady następuje w trybie administracyjnym, poprzez złożenie wniosku do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. W tym przypadku niezbędna jest jednak zgoda obojga rodziców.

 

Co zrobić, gdy drugi z rodziców nie wyraża zgody na zmianę nazwiska dziecka? Co zrobić, gdy chcemy zmienić nazwisko dziecka, a z drugim nie ma kontaktu?

Zmiana nazwiska małoletniego dziecka wymaga zgody obu rodziców, chyba że nie mają oni pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyją lub nie są znani albo gdy są pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda.

W sytuacji braku porozumienia między rodzicami, każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Gdy sąd wyda postanowienie, w którym upoważni jednego z rodziców do zmiany nazwiska dziecku, zastępuje ono zgodę rodzica sprzeciwiającego się.

 

Jak zmienić nazwisko dziecka?

Należy wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnej sprawie dziecka poprzez wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

We wniosku należy opisać okoliczności faktyczne, które uzasadniają konieczność zmiany nazwiska dziecka.

Mogą to być m.in. następujące powody:

  • dziecko pozostaje pod wyłączną opieką tego z rodziców, którego nazwiska nie nosi,
  • dziecko zamieszkuje w małej miejscowości i wśród lokalnej społeczności jest wyśmiewane za to, że nosi inne nazwisko niż rodzic, który je wychowuje,
  • wszyscy członkowie rodziny noszą inne nazwisko niż dziecko,
  • dziecko nosi nazwisko rodzica, który się nic nie interesuje, z którym nie ma kontaktu, było źle przez niego traktowane.
  • konieczność częstego udowadniania pokrewieństwa (np. w sprawach urzędowych, szkolnych itp.) między matką a dzieckiem z uwagi na odmienne nazwiska,
  • okoliczność, jakie nazwisko nosi dziecko ma znaczenie w zakresie wartości religijnych.

 

Opłata sądowa od wniosku o zmianę nazwiska dziecka wynosi 100 zł.

 

We wniosku warto zawrzeć nie tylko argumentację, ale także określone dowody, potwierdzające podnoszone przez nas okoliczności, tak aby przekonać sąd, że rzeczywiście dziecko powinno nosić inne nazwisko. Inaczej narażamy się bowiem na ryzyko braku uwzględnienia wniosku.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o zmianę nazwiska dziecka, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka