Blokada alkoholowa zamiast braku prawa jazdy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Co to jest blokada alkoholowa? Kiedy można starać się o blokadę alkoholową? Jak działa blokada alkoholowa? Czy dzięki blokadzie alkoholowej zakaz prowadzenia pojazdów może być krótszy?

Odpowiedzi na te pytania uzyskasz w poniższym artykule.

 

Obecnie tzw. blokada alkoholowa staje się coraz powszechniejsza, choć nadal wiele osób jeszcze o niej nie słyszało.

Możliwość jej zastosowania wynika z art. 182a kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z nim, jeżeli wobec kierowcy został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów i był on wykonywany przez co najmniej połowę ustalonego wymiaru (a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio – przez okres co najmniej 10 lat), sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Oznacza to, że jeżeli minęła już połowa okresu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów (a w przypadku dożywotniego zakazu – upłynęło 10 lat), kierowca może starać się o jego modyfikację i ustanowienie zakazu prowadzenia tylko tych pojazdów, które nie posiadają założonej blokady alkoholowej. W praktyce wiązać się to będzie z możliwością prowadzenia pojazdów, pod warunkiem, że będą one posiadać taką blokadę.

 

Osoby, które utraciły prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, mogą więc ubiegać się o zwrot uprawnień. Przepis ten jest zdecydowanie korzystny, zwłaszcza w przypadku, gdy samochód służył kierowcy do pracy, czy utrzymania rodziny.

 

Warunkiem do uwzględnienia wniosku o zastosowanie blokady alkoholowej jest jednak również właściwa postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy jazdy po alkoholu. Jego zachowanie podczas wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów muszą uzasadniać przekonanie, że w przypadku jego uchylenia i zastosowania alkoblokady, nie będzie on zagrażał bezpieczeństwu na drodze.

W razie uwzględnienia przez sąd wniosku skazanego o blokadę alkoholową, starosta zwraca mu prawo jazdy.

 

Należy jednak pamiętać, że decyzję o zastosowaniu blokady alkoholowej sąd może w każdej chwili uchylić, jeżeli dana osoba rażąco naruszyła bezpieczeństwo ruchu, np. popełniła przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Jak działa alkoblokada?

Urządzenie to wymusza każdorazowe badanie trzeźwości kierowcy i nie pozwala na uruchomienie silnika przy przekroczonym dopuszczalnym progu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

Z uwagi na powyższe, przed złożeniem wniosku o uchylenie zakazu prowadzenia pojazdów i zastosowanie blokady alkoholowej, warto kwestię tę skonsultować z prawnikiem, który pomoże w sporządzeniu wniosku odpowiedniej treści, co pozwoli kierowcy na przywrócenie mu uprawnień do kierowania pojazdami.

Należy bowiem odpowiednio uzasadnić i udokumentować nasze twierdzenia za pomocą właściwych dowodów, które je potwierdzą i pozwolą sądowi na wydanie pozytywnego rozstrzygnięcia.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach dotyczących uchylenia zakazu prowadzenia pojazdów, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka