Blog

Prawo karne

Odroczenie wykonania kary

W polskim prawie karnym istnieje wyjątek od zasady, iż wyrok nakładający na oskarżonego karę pozbawienia wolności powinien być wykonany ze skutkiem natychmiastowym. Jedną z przysługujących

przeczytaj »
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka