Dozór elektroniczny (kara pozbawienia wolności w domu) – nowe przepisy od 2023 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

System dozoru elektronicznego – tzw. „bransoleta”, „obrączka” umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, czyli najczęściej w domu.

 

W ostatnim czasie regulacja ta doznała kilku zmian, w tym przede wszystkim co do rozszerzenia przypadków, w jakich możliwe jest jego zastosowanie, a obecnie może mieć zastosowanie także wobec osób, wobec których wymierzono karę niższą niż 3 lata pozbawienia wolności, którym do zakończenia kary pozostało nie więcej niż pół roku.

 

Nowe wymogi dotyczące możliwości zastosowania SDE (dozoru elektronicznego):

  1. wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy (dotyczy to także sumy kar z różnych wyroków);
  2. uzyskanie pisemnej zgody wszystkich dorosłych domowników na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w miejscu ich zamieszkania;
  3. odpowiednie warunki techniczne w miejscu odbywania kary zapewniające sygnał z odbiornika instalowanego na nodze;
  4. przekonanie, że odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego spełni jej cele i będzie wystarczające (tj. sąd uzna, że skazany nie popełni więcej przestępstwa).

 

Od stycznia 2023 r. ponownie rozszerzone zostaną możliwości uzyskania dozoru elektrycznego.

O dozór elektroniczny będą się mogły starać osoby skazane na karę niższą niż 3 lata pozbawienia wolności, którym do zakończenia kary pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.

 

Tym samym część osadzonych będzie miała możliwość „dokończenia” odbywania swojej kary w warunkach domowych, wychodząc z zakładu karnego.

 

Z tzw. „bransoletki” nie mogą jednak skorzystać osoby skazane w ramach recydywy – w trybie art. 64 § 2 k.k.

 

Na dozór elektroniczny każdorazowo musi wyrazić zgodę sąd penitencjarny.

 

Wymaga to więc złożenia stosownego wniosku do sądu, jego odpowiednie uargumentowanie i przedłożenie dowodów, które przekonają sąd o zasadności zastosowania tej instytucji.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach dotyczących systemu elektronicznego dozoru, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka