Byłem świadkiem znęcania się nad zwierzęciem – co robić?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pomimo, iż do chwili obecnej polskie przepisy nie wprowadziły szczegółowych regulacji odnoszących się do praw zwierząt i co do zasady zwierzęta wciąż funkcjonują w nich jako „rzeczy”, to jednak w celu zabezpieczenia ich praw powstała ustawa o ochronie praw zwierząt.

Odnosi się ona do szerokorozumianego dobra zwierząt.

Pozwala również na ściganie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.

 

Co zrobić, jeżeli było się świadkiem niewłaściwych zachowań wobec zwierząt (znęcania się, przemocy, zaniedbywania itp.)?

W takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia zawiadomienia (na policji lub w prokuraturze) o możliwości popełnienia przestępstwa.

Najlepiej jest to zrobić w formie pisemnej, opisując szczegółowo zdarzenia, których było się świadkiem. Można również załączyć posiadane dowody potwierdzające ich wystąpienie (zdjęcia, nagrania itp.).

 

Procedura związana z czynami zabronionymi dotyczącymi zwierząt może przebiegać na 2 płaszczyznach:

  • karnej
  • administracyjnej

 

Oznacza to, że istnieje możliwość z jednej strony prowadzenia postępowania karnego przeciwko sprawcy takiego przestępstwa (wskutek złożenia ww. zawiadomienia), a z drugiej możliwość czasowego odebrania mu zwierzęcia w drodze procedury administracyjnej (wskutek zawiadomienia właściwego organu administracyjnego).

 

Jakie czyny wobec zwierząt uznawane są za zabronione?

Katalog czynów niedozwolonych jest otwarty. Oznacza to, że niemalże każde postępowanie skierowane przeciwko dobru zwierzęcia może zostać uznane za czyn podlegający odpowiedzialności karnej. Nie ma również znaczenia, czy dotyczył on zwierzęcia domowego, czy np. dzikiego, gospodarskiego.

Przykładem tego typu zachowania może być więc nie tylko np. bicie, niekarmienie zwierzęcia, ale również prowadzenie hodowli w niewłaściwych warunkach, zmuszanie zwierząt do nadmiernego rozmnażania itp.

 

Podjęcie właściwych działań w przypadku doświadczenia krzywdy, czy jakiegokolwiek okrucieństwa wobec zwierzęcia ze strony osoby trzeciej niewątpliwie może przyczynić się do ochrony jego dobra, a przy tym ukarania sprawcy.

 

Warto jednak odpowiednio przygotować składane pismo, pamiętać o zawarciu w nim wszystkich istotnych informacji i dowodów, które pozwolą organom na wszczęcie i prowadzenie postępowania i przede wszystkim – obronę zwierzęcia przed doświadczanym przez niego okrucieństwem ze strony człowieka.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z naruszeniem dobra zwierząt, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka