Podrobiłem podpis – co mi grozi, jak się bronić?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fałszerstwo stanowi przestępstwo polegające na podrobieniu dokumentu, podpisu, przerobieniu, sfałszowaniu dokumentu i użyciu go za autentyczny.

Unormowane zostało w art. 270 § 1 kodeksu karnego.

 

Chociaż sytuacje, kiedy podpisujemy się za kogoś, często za jego zgodą lub w inny sposób przerabiamy dokument zdarzają się dosyć powszechnie, to jednak stanowi to czyn zabroniony.

Za fałszerstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Czy da się uniknąć tak wysokiej kary za podrobienie podpisu, czy inne przerobienie dokumentu?

Gdy okoliczności faktyczne popełnienia tego czynu wskazują na to, że cechuje go niska społeczna szkodliwość, istnieje możliwość zakwalifikowania go jako tzw. wypadek mniejszej wagi (art. 270 § 3 k.k.).

Wówczas zagrożenie karą jest znacznie niższe – może być za niego wymierzona kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

 

Przy tym przestępstwie istnieją także pewne możliwości „uniknięcia” kary.

 

W przypadku przestępstwa fałszerstwa warto rozważyć złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

Warunkami są:

– nieznaczna wina i społeczna szkodliwość czynu,

– okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,

– uprzednia niekaralność za przestępstwo umyślne,

– postawa sprawcy, jego warunki i właściwości osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

 

Warunkowe umorzenie postępowania polega na tym, że odstępuje się od skazania sprawcy fałszerstwa. Wymierzony jednak zostaje okres próby, podczas którego „sprawdza się”, czy nie popełni on ponownie czynu zabronionego.

Nie figurujemy również wówczas w Krajowym Rejestrze Karnym (zatrzymujemy status osoby niekaranej).

Jest to więc niewątpliwie istotna szansa dla osoby, która na co dzień przestrzega prawa.

 

Jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania przy fałszerstwie?

Najważniejsze jest właściwe opisanie okoliczności faktycznych sprawy, motywów, którymi się kierowaliśmy przy podrobieniu podpisu, sfałszowaniu dokumentu, przedstawienie okoliczności dla nas łagodzących.

Najczęściej jako argumenty za łagodniejszą karą wymienia się: incydentalny charakter czynu, fakt, że podrobiony dokument miał mniejsze znaczenie w obrocie prawnym, czyn ten charakteryzował się niewielką szkodliwością, dokonany został za zgodą osób, których podpisy zostały podrobione itp.

Chociaż nie są to powody, dla których niejako “automatycznie” powinno mieć miejsce odstąpienie od wymierzenia kary (istnieje bowiem szerokie orzecznictwo stanowiące, że nie są to przyczyny, dla których sprawca powinien być łagodniej traktowany), to jednak niewątpliwie powinny zostać wzięte pod uwagę przy wymiarze kary.

 

Oczywiście istnieją jeszcze inne możliwości, aby ostateczna kara nie była na tyle dolegliwa i nie została wymierzona najsurowsza z nich, czyli kara bezwzględnego pozbawienia wolności.

W tym celu warto jednak już na początku postępowania odpowiednio przygotować swoje stanowisko i wnioski, które pozwolą nam tego uniknąć.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w kwestiach dotyczących fałszerstwa (podrobienia podpisu, dokumentu itp.), zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka