Ile kosztuje rozwód? (stan prawny na maj 2021 r.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Koszt sprawy rozwodowej nie jest stały. Uzależniony jest bowiem od różnych kwestii z nim związanych, w tym stanowisk stron, zgłaszanych wniosków dowodowych, ewentualnej mediacji, wynagrodzenia pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) itp.

 

  • Pierwszym, stałym kosztem ponoszonym już przy wnoszeniu pozwu o rozwód jest opłata sądowa od pozwu – 600 zł. Najczęściej połowa tej opłaty zwracana jest stronie wnoszącej pozew – od drugiej strony.

Jeśli ostatecznie orzeczony zostanie rozwód bez orzekania o winie (za porozumieniem stron), połowa z opłaty stałej od pozwu, tj. 300 zł zostanie powodowi zwrócona przez sąd, zaś druga strona będzie musiała dodatkowo zwrócić powodowi 150 zł (opłata sądowa od pozwu wynosi bowiem wtedy nie 600 zł, a 300 zł).

 

  • Jeśli strona chce skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego), wraz z pozwem musimy również uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

 

  • Jeżeli w ramach sprawy rozwodowej chcemy również dokonać, np. podziału majątku (choć nie w każdym przypadku będzie to możliwe), należy dodatkowo uiścić opłatę w wysokości 300 zł (jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu przeprowadzenia podziału) lub 1000 zł (jeżeli nie ma między nimi w tym zakresie zgody).

 

  • Dodatkowo, jeśli już w toku postępowania zdecydujemy się na złożenie wniosku o zabezpieczenie (np. kontaktów z dziećmi, alimentów itp.), koszt takiego każdorazowego wniosku wynosi 100 zł.

 

  • Jeśli małżonkowie zostaną skierowani do mediacji, koszty rozdzielane są po połowie na każdą ze stron. Opłata wynosi 150 zł + vat za pierwsze spotkanie z mediatorem, a za każde następne spotkanie – 100 zł + vat. Suma wynagrodzenia za całą mediację nie może być jednak wyższa niż 450 zł + vat.

 

  • Jeśli sprawa będzie tego wymagała, w niektórych przypadkach konieczne może również okazać się przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych (np. psychologa), zwłaszcza w kwestiach dotyczących dzieci. Koszty te nie są jednak stałe i w każdym przypadku mogą być to różne kwoty.

 

Podsumowując, w „typowym” rozwodzie, koszty sądowe, które będzie trzeba ponieść to opłata sądowa od pozwu (600 zł) i skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł), jeżeli korzystamy z usług kancelarii. Pozostałe koszty mogą, choć nie muszą się pojawić.

Wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego za prowadzenie sprawy ustalane jest indywidualnie z klientem. Różni się w zależności od stopnia zawiłości sprawy, ilości kwestii, które wymagają uregulowania itp.

Wiele z kosztów sądowych jest rozdzielanych między małżonków po połowie. Zgodnie jednak z zasadą, że to strona przegrywająca ponosi koszty procesu, jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to na żądanie małżonka niewinnego będzie on musiał zwrócić współmałżonkowi wszystkie koszty postępowania.

 

Co, jeżeli nie stać mnie na poniesienie kosztów rozwodu?

Brak możliwości poniesienia kosztów sprawy rozwodowej z uwagi na złą sytuację materialną nie oznacza konieczności rezygnacji z rozwodu. Stronie takiej przysługuje bowiem prawo złożenia wraz z pozwem wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Należy wówczas załączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Można również złożyć wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Trzeba jednak pamiętać, że zwolnienie od kosztów sądowych nie jest zwolnieniem od zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej w przypadku przegrania sprawy.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o rozwód, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka