Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kiedy można odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Najczęściej do odrzucenia spadku za niepełnoletnie dziecko dochodzi w sytuacji, kiedy miałoby ono odziedziczyć głównie długi. Z oczywistych względów dziedziczenie po zmarłym krewnym prowadziłoby więc dla niego do znacznego pokrzywdzenia i konieczności spłaty zobowiązań nawet pomimo braku pełnoletności.

W takiej sytuacji istnieje jednak możliwość odrzucenia spadku przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka w jego imieniu.

 

Jak odrzucić spadek za małoletniego? Jak ochronić dziecko przed dziedziczeniem długów?

Aby odrzucić spadek w imieniu dziecka należy wystąpić o zgodę do sądu rodzinnego. Jest to bowiem czynność przekraczająca tzw. zwykły zarząd majątkiem dziecka (do którego rodzice są uprawnieni bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody sądu).

Dopiero więc po wyrażeniu przez sąd zgody na odrzucenie spadku za małoletniego, jego rodzic może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

 

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka – termin

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (czyli najczęściej od dnia śmierci spadkodawcy).

 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że samo oświadczenie powinno zostać poprzedzone procedurą uzyskania zgody sądu, to zachowanie tego terminu może w praktyce być utrudnione.

Jednakże, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, „termin przewidziany w art. 1015 § 1 k.c. nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania oświadczenie małoletniego powinno być złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął”.

 

Co po uzyskaniu zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu nieletniego?

Po wyrażeniu przez sąd zgody na odrzucenie spadku przez rodzica w imieniu dziecka należy dokonać „zwyczajnego” złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka można więc złożyć zarówno w sądzie, jak i u notariusza.

 

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka – koszt

Podstawową opłatą za złożenie wniosku do sądu jest kwota 100 zł (od każdego dziecka).

Sporządzenie natomiast oświadczenia o odrzuceniu spadku u notariusza kosztuje 50 zł.

 

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – wymagane dokumenty

– akt urodzenia małoletniego dziecka,

– potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica,

– odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek,

– potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku w wysokości 100 zł.

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie uzyskania zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka