Rozwód a separacja – różnice

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rozwód czy separacja? Co wybrać? Co jest lepsze?

Skutkiem rozwodu jest definitywne zakończenie małżeństwa, które przestaje istnieć. Po orzeczeniu przez sąd rozwodu, oboje byli małżonkowie mogą ponownie wziąć ślub.

Natomiast separacja polega na uchyleniu przez sąd wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński. Małżonkowie mogą do siebie powrócić – sąd może znieść separację.

 

Skutki rozwodu i separacji – podobieństwa:

  • ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • małżonkowie przestają po sobie dziedziczyć,
  • możliwe jest orzeczenie alimentów na rzecz drugiego małżonka,
  • przeszkodę w orzeczeniu rozwodu i separacji może stanowić sytuacja, gdy wskutek nich mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, a także wgląd na zasady współżycia społecznego (np. gdy jeden z małżonków jest ciężko chory),
  • sąd może orzec o alimentach na rzecz dzieci, małżonka, kontaktach z dziećmi, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, podziale mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków (ewentualnie eksmisji jednego z nich, gdy zachodzą odpowiednie przesłanki) oraz podziale majątku,
  • sąd może orzec o winie małżonków za rozkład pożycia lub nie orzekać o winie.

 

Skutki rozwodu i separacji – różnice:

  • w przypadku separacji nie istnieje ograniczenie czasu płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka, który przy rozwodzie w niektórych przypadkach wynosi 5 lat,
  • w przypadku rozwodu, w ciągu 3 miesięcyod uprawomocnienia się orzeczenia, małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (przy separacji nie),
  • do orzeczenia separacji wystarczające jest wykazanie zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami (rozpad więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej), przy rozwodzie rozpad ten musi być ponadto trwały,
  • rozwód co do zasady nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, przy separacji takie ograniczenie nie występuje – sąd orzeknie separację nawet jeżeli występuje o nią małżonek wyłącznie winny.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodowej lub w sprawie o separację, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią (zakładka KONTAKT).

 

Zostaw komentarz

O nas

Kancelaria Adwokacka służy kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy. Naszym Klientom zapewniamy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, kierując się ich potrzebami i interesami.

Ostatnie wpisy

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Adwokacka Łódź Adwokat Adrianna Borowiecka